آدرس: تهران، خیابان بخارست، دوزادهم غربی، پلاک 22، موسسه فرهنگی - هنری آهنگ آتیه

 

شماره تماس: 6-88517082          سردبیر: داخلی 124                   تحریریه: داخلی 324

 

آدرس کانال تلگرامی:    https://t.me/wwwtamin24ir