«تامین 24» رسانه قلمروی رفاه و تامین‌اجتماعی است. قلمرویی که بال و پرش به وسعت «زندگی» است: تولد، تحصیل، اشتغال، ازدواج، بهداشت، سلامت، مشارکت در ساخت آینده‌ای مطمئن برای خود از طریق بیمه‌های اجتماعی و....

 

«تامین 24» آیینه قلمروی رفاه و تامین‌اجتماعی است. آیینه ای که تلاش دارد سایه روشن رویدادهای این قلمرو را به‌طور منصفانه روایت کند و البته به نقد سازنده سیاست‌ها و برنامه‌های آن نیز بپردازد.

 

آرمان نهایی «تامین 24» در اصل 29 قانون‌اساسی تجلی یافته است: «برخورداري از تامين‌اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، ازكارافتادگي، بي‌سرپرستي، درراه‌ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‌هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني. دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت‌هاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تامين كند.» در عین حال، «تامین 24» به گسترش وتعمیق تامین اجتماعی به عنوان بستر ساز تحقق عدالت اجتماعی باور دارد و در این مسیر گام بر می دارد.

 

از همین رو است که «تامین 24» اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی درباره سیاست‌های کلان رفاهی دولت و «وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی» به عنوان متولی اصلی این حوزه و نیز سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی و درمانی، سازمان‌های امدادی و حمایتی، «وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی» به عنوان متولی بهداشت و سلامت آحاد مردم و همچنین انعکاس و ریشه‌یابی آسیب‌ها و نابرابری‌های اجتماعی، معضلات جامعه کارگری و بازنشستگان، پایش فضای کسب و کار و چالش های کارآفرینی و کارآفرینان، مساله آموزش و پرورش و تهیه مسکن محرومان، جوانان، زنان را در دستور کار خود دارد.

 

«تامین 24» همچنین تلاش دارد، فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری صندوق‌های بیمه اجتماعی و بازنشستگی و اخبار شرکت‌های وابسته به این صندوق‌ها را رصد و منتشر کند.

 

«تامین 24» به هیچ گروه یا جناح سیاسی فعال در کشور وابسته نیست و به مسائل این حوزه تنها از دریچه کارشناسی و علمی نگاه می‌کند و می‌کوشد مجالی برای طرح و عرضه دیدگاه‌های مختلف در این عرصه را فراهم آورد.

 

«زندگی» چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یاد من و تو برود؛ با «تامین 24» زندگی کنیم.