printlogo


مدیرعامل هلدینگ انرژی شستا خبر داد:
قراردادهای خرید و فروش برق در شرکت های شستا محقق شد
قراردادهای خرید و فروش برق در شرکت های شستا محقق شد
کد خبر: 59992 تاریخ: 1399/3/18 09:45
کوروش نفیعی، مدیرعامل هلدینگ انرژی تامین از شرکت‌های تابعه شستا گفت: با حمایت محمد رضوانی‌فر مدیرعامل شستا این قرارداد با ظرفیتی معادل ۵۰۰ مگاوات محقق شد.

تامین 24 / نفیعی با بیان اینکه برای اولین‌بار در کشور یک الگوی موفق از هم‌افزایی درون گروهی در صنعت برق شکل گرفته است، افزود: این امر کاهش هزینه تامین برق برای شرکت¬های زیرمجموعه و بالطبع افزایش سودآوری شرکت¬های فوق را در پی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه هر چند نیاز مصرف شرکت¬های زیرمجموعه شستا بیش از این مقدار برآورد می¬شود، اضافه کرد: این حجم مبادله قرارداد مربوط به کل ظرفیت کارخانجات با دیماند مصرفی بیش از ۵ مگاوات است که مطابق قوانین و مقررات وزارت نیرو، می¬تواند توسط قراردادهای دوجانبه برق یا از طریق بورس انرژی فراهم شود.

 

نفیعی تصریح کرد: در حال حاضر بالغ بر ۳۴۰ مگاوات قرارداد خرید/فروش برق فی‌مابین شرکت¬های صنعتی زیرمجموعه شستا با نیروگاه¬های هلدینگ انرژی مبادله شده و بالغ بر۱۵۰ مگاوات نیز در شرف اخذ الحاقیه انشعاب و امضای قرارداد مبادله دوجانبه برق هستند.

مدیرعامل هلدینگ انرژی تامین با بیان اینکه مجموعه این اقدامات و مبادله قراردادهای دوجانبه با هدف افزایش هم¬افزایی فی‌مابین شرکت¬های زیرمجموعه و استفاده مطلوب از ظرفیت¬های قانونی و قراردادی موجود در صنعت برق پیگیری شده، گفت: در تامین نقدینگی مورد نیاز به جهت پیشبرد اهداف استراتژیک شرکت¬ها خللی ایجاد نمی‌شود. به عبارت دیگر، امید است با مبادله این قراردادها و اجرای آن¬ها که برای اولین بار در سطح شستا و کشور در این سطح همکاری و حجم مبادله رخ داده، منافع حاصله در مجموعه شرکت¬های شستا تجمیع شده و موجب رشد و تعالی هرچه بیشتر شرکت¬های زیرمجموعه و البته سهام‌داران آن¬ها فراهم شود.

 

لینک مطلب: http://www.tamin24.ir/News/59992.html