printlogo


کتاب «هفتخوان توسعه؛ در روایت ستاری‌فر از تأمین اجتماعی» منتشر شد
کتاب «هفتخوان توسعه؛ در روایت ستاری‌فر از تأمین اجتماعی» منتشر شد
کد خبر: 59743 تاریخ: 1398/10/21 17:06
کتاب «هفتخوان توسعه در روایت ستاری‌فر از تامین‌اجتماعی» از سوی موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا منتشر شد؛ در این کتاب نظام تصمیم‌گیری و دستگاه دیوان‌سالاری کشور در ارتباط با تامین‌اجتماعی نقد و بررسی شده و سمت‌وسوی اصلاح فرآیندها برجسته شده است.

تامین 24 / کتاب «هفتخوان توسعه؛ در روایت ستاری‌فر از تامین‌اجتماعی» تاریخچه تأمین اجتماعی نیست؛ خاطرات محمد ستاری‌فر هم نیست. متنی مرسوم و متعارف درباره «چالش‌ها و موانع سازمان تأمین اجتماعی» هم نیست. این کتاب بنا به شرط و شروط ستاری‌فر، پرسشی سهمگین را پیش کشیده و پنجه در پنجه معضلی در انداخته که بسیار گسترده، چند بعدی و ریشه‌دار است.

کلیدواژه اصلی این کتاب «نظام تصمیم‌گیری و دستگاه دیوان‌سالاری کشور» است. مسأله محوری در این تلاش، «کاستی‌های آن نظام و نقصان‌های آن دستگاه» است. اما برای این منظور، دوره مدیرعاملی محمد ستاری‌فر در تأمین اجتماعی را به عنوان «شاهد و گواه» پیش کشیده است.

بنابراین، در انتظار مطالعه خاطرات به سبک رایج نباید بود؛ نباید به پیشواز متنی با ادبیات رایج اداری رفت و نباید بحثی در قد و قواره یک سازمان (هر چند بزرگ و فراگیر) را چشم داشت. چرا که نگارنده تلاش داشته تا با تمرکز بر فرایندها و یادآوری رخدادها، علل و نتایج را پیش کشیده و با پرهیز از ماندن در چارچوب‌های اداری و اسارت در نام‌ها و نشان‌ها، «سمت و سو و جهت‌گیری اصلاح فرایندها» را پیش چشم‌ها برجسته کند.

کتاب «هفتخوان توسعه؛ در روایت ستاری‌فر از تأمین اجتماعی» به نویسندگی میکائیل عظیمی توسط نشر کویر منتشر شده است.

 


 

لینک مطلب: http://www.tamin24.ir/News/59743.html