printlogo


شرایط استفاده از خدمات درمانی تامین اجتماعی
شرایط استفاده از خدمات درمانی تامین اجتماعی
کد خبر: 48361 تاریخ: 1398/8/13 17:18
افراد واجد شرایط استفاده از خدمات درمانی تامین اجتماعی چه کسانی هستند؟ در این مطلب، به معرفی این افراد می‌پردازیم.
تمام مستمری‌بگیران، مقرری‌بگیران بیکاری و بیمه‌شدگان اصلی و افراد تحت‌تکفل آنان به شرح زیر می‌توانند از خدمات درمانی سازمان تامین‌اجتماعی استفاده کنند:
- همسران بیمه‌شده اصلی
- دختران بیمه‌شده مادام که ازدواج نکرده یا اشتغال نداشته باشند
- پسران بیمه‌شده تا رسیدن به 19 سالگی تمام و در صورت ادامه تحصیل در مراکز دانشگاهی یا در صورت تایید ازکارافتادگی در کمیسیون‌های پزشکی
- پدر بیمه‌شده اصلی در صورت دارابودن حداقل 60 سال سن
- مادر بیمه‌شده اصلی در صورت دارابودن حداقل 55 سال سن.
لینک مطلب: http://www.tamin24.ir/News/48361.html