دانشجویان هم می‌توانند برای بیمه تامین اجتماعی اقدام کنند

مدیرکل تامین اجتماعی کرمان گفت: 31613 نفر بیمه شده مشاغل آزاد در استان کرمان وجود دارد که از این تعداد 6349 نفر را زنان خانه‌دار و ۸۰۰ نفر را دانشجویان تشکیل می‌دهند.

تامین 24 / علی حسینی، مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمان، با بیان اینکه سازوکار بیمه شدن برای همه کسانی که تا به حال تحت پوشش بیمه‌ سازمان تامین اجتماعی قرار نگرفته‌اند، فراهم است، گفت: به طور مثال زنان خانه‌دار و دانشجویانی که تحت پوشش بیمه خاصی نیستند، می‌توانند به شعب و واحد‌های تامین اجتماعی مراجعه و نسبت به پوشش بیمه خود اقدام کنند.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، وی با بیان اینکه بیمه زنان خانه‌دار و دانشجویان در قالب مشاغل آزاد انجام می‌شود، بیان داشت: تاکنون در استان کرمان 31613 نفر بیمه شده مشاغل آزاد وجود دارد که از این تعداد 6349 نفر را زنان خانه‌دار و ۸۰۰  نفر را دانشجویان تشکیل می‌دهند.

 

حسینی بیان داشت: شرایط استفاده از بیمه زنان خانه‌دار و دانشجویی، همانند افراد شاغل در کارگاه‌ها و شرکت‌های مشغول به فعالیت است.

 

وی با بیان اینکه این افراد می‌توانند از خدمات سازمان تامین اجتماعی بهره‌مند شوند، گفت: نرخ حق‌بیمه برای دانشجویان و زنان خانه‌دار ۱۸ درصد حداقل دستمزدی است که ماهیانه پرداخت می‌شود.

 

حسینی با بیان اینکه همه بیمه‌هایی که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند، از جمله بیمه دانشجویی و زنان خانه‌دار می‌توانند از خدماتی مانند بازنشستگی، از کارافتادگی و مستمری فوت برخوردار شوند، تصریح کرد: این افراد با پرداخت سرانه درمان می‌توانند از خدمات درمان تامین اجتماعی هم استفاده کنند.

 

مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمان درباره بیمه دانشجویان گفت: دانشجویان بعد از پایان تحصیل تا زمانی که شاغل نشده‌اند، می‌توانند پرداخت بیمه خود را ادامه دهند و این پرداخت‌ها جزو سوابق بیمه‌ای آن‌ها منظور می‌شود و اگر این افراد بعد از تحصیل در جایی مشغول به کار شوند، پرداختی این مدت زمان بیمه، جزو سوابق مفید آن‌ها در سازمان تامین اجتماعی محسوب می‌شود.


ارسال نظر

captcha