نگاهی به فعالیت های حوزه های مختلف سازمان تامین اجتماعی در هفته بزرگداشت این سازمان( گزارش معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری):

پیگیری وصول مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت/ پایش و نظارت بر شرکت‌های تابعه سازمان تأمین اجتماعی

معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی با ادارات کل امور مجامع و شرکتها، نظارت بر امور شرکتها و ذخایر، سرمایه گذاری و املاک اقدامات مختلفی را در جهت پایش و نظارت بر شرکت‌های تابعه سازمان برعهده دارد.

تامین 24 / در گزارش زیر اهم اقدامات معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری را در در بازه زمانی سال 98 لغایت تیر ماه 99 مرور می کنیم:

 

گزارش عملکرد  اداره کل ذخایر، سرمایه گذاری و املاک

 

اقدامات در راستای وصول مطالبات سازمان  از دولت

الف : بند "هـ"تبصره (5) قانون بودجه سال1398

• از محل مصوبات سی و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی (موضوع مصوبات هیأت محترم وزیران) سازمان برنامه مجاز به انتشار مبلغ 7000 میلیارد تومان اوراق بهادار اسلامی در قالب اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید با سررسید سال 1402 مازاد بر سقف بند هـ تبصره (5) قانون بودجه کل کشور و با استناد به بند ن تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشورگردیدکه مبلغ 3100 میلیارد تومان از محل این تصویب نامه به سازمان تأمین اجتماعی جهت تسویه بدهی سازمان به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تخصیص یافت.

ب - بند "و" تبصره (5) قانون بودجه سال 1398

• صدور اسناد تسویه خزانه نوع  دوم به مبلغ 1200 میلیارد تومان بابت تسویه بدهی سازمان تامین اجتماعی به بانک رفاه کارگران طی نامه رئیس محترم مرکز مدیریت بدهی ها و دارائی های مالی عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان سازمان تامین اجتماعی انجام پذیرفته است.

• در اجرای تبصره (3) و (4) ماده (3) تصویب نامه هیات محترم وزیران به میزان 68 میلیارد تومان از بدهی بانکی شرکتهای تابعه سازمان از محل بند "و" تبصره (5) تسویه گردید.

ج- اقدامات بند"و" تبصره (2) سال 1398

• با عنایت به پیگیری های متعدد سازمان تامین اجتماعی از مراجع ذیربط (وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه کشور) و مکاتبات،جلسات و رایزنی های متعدد و ارائه پیشنهادات کاربردی در خصوص بهره گیری از ظرفیت های موجود در بند(و) تبصره(2) قانون بودجه سال 1398  کل کشور،  حسب ماده (4) جزء یک این بند و حسب تصویب نامه هیأت محترم وزیران موضوع تسویه مبلغ ارائه حق­الامتیاز خدمات تلفن همراه/ ثابت به شرکتهای تابعه سازمان تأمین اجتماعی با اصل مطالبات سازمان از دولت حداکثر تا مبلغ 813 میلیارد تومان توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موافقت گردید.

د- بند"و" تبصره"2" قانون بودجه 1399 کل کشور

• برگزاری جلسه با وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی و ارائه شرکت های قابل واگذاری به سازمان تأمین اجتماعی در قالب دو سناریو ی شرکت های مورد توافق با وزارت امور اقتصادی و دارائی و  شرکت های پیشنهادی سازمان

• وفق توافقات صورت پذیرفته با معاون محترم سازمان برنامه و بودجه کشور، ارائه پنج راهکار جهت وصول مطالبات از دولت به مدیرعامل محترم سازمان

• احصا لیست و مشخصات طرحها و زیرطرحهای تملک داراییهای سرمایه ای موضوع جزء(3) بند(و) تبصره (2) قانون بودجه1399 سال کل کشور از سازمان برنامه و بودجه کشور

• احصا میزان خوراک و انرژی با قیمت ترجیحی برای مصرف جاری کلیه واحدهای تولیدی مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی در سال  1399

• وفق مفاد جزء (2) بند "و" تبصره (2) قانون بودجه سال 1399 کل کشور مبنی بر تأمین خوراک و انرژی با قیمت ترجیحی برای مصرف جاری کلیه واحدهای تولیدی مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی، تدوین و اعلام آئین نامه اجرائی جزء مذکور به همراه میزان خوراک و انرژی مورد نیاز واحدهای تابعه سازمان به وزیر محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی جهت اعلام به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی اجرای بند مذکور

• وفق جلسات مکرر با سازمان خصوصی سازی، توافق مبنی بر واگذاری 9 شرکت به سازمان و پیگیری  اخذ مصوبه هیات امنا و هیات مدیره در این خصوص

ه- بند"و" تبصره"5" قانون بودجه 1399 کل کشور

• تهیه پیش نویس آئین نامه اجرائی بند "و" تبصره (5) قانون بودجه سال 1399کل کشور و انجام اصلاحات لازم با توجه به آئین نامه سال قبل و ارسال آن به وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و متعاقبا ارسال آن با عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی از سوی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

• تهیه پیش نویس آئین نامه اجرائی بند "و" تبصره (5) قانون بودجه سال 1399کل کشور و انجام اصلاحات لازم با توجه به آئین نامه سال قبل و ارسال آن به ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه

• طرح موارد پیشنهادی سازمان تأمین اجتماعی بر اساس پیش‌نویس آئین ‌نامه اجرائی بند "و" تبصره (5) قانون بودجه سال  1399 کل کشور با عنوان رئیس محترم  امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور، و تهیه جداول مربوط به اقلام بدهی مشمول تهاتر در قالب بند "و" تبصره (5) قانون بودجه سال 1399 کل کشور و ارسال آن به واحدهای ذیربط

• طرح موارد پیشنهادی سازمان تأمین اجتماعی بر اساس پیش‌نویس آئین ‌نامه اجرائی بند "و" تبصره (5) قانون بودجه سال  1399 کل

و- بند"هـ" تبصره"5" قانون بودجه 1399 کل کشور

• ارسال نامه به سازمان برنامه وبودجه کشورجهت بررسی راهکارهای پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و اجرای طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان سازمان از این طریق و همکاری ،تصویب و لحاظ برخی محمل ها و الزامات قانونی جهت تدوین آئین نامه های مربوطه و پیگیری نامه از معاونت تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور

 

گزارشات نظارت بر عملکرد سرمایه گذاری

 

• بررسی عملکرد مالی و اقتصادی بانک رفاه وشستا دوره مالی منتهی به پایان شهریور 98

• گزارش بررسی وضعیت منابع و مصارف سازمان طی 10 سال منتهی به 1397

• بررسی عملکرد شرکت صبا تأمین موضوع خرید و فروش سهام در بازار بورس اوراق بهادار

• تهیه گزارش وصول مطالبات از دولت راهکارها و پیشنهادات جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی

• ارائه گزارش طرح خروج از بنگاهداری بمنظور اصلاح و بهینه سازی سبد سرمایه گذاریها از طریق خروج سازمان از تصدی بنگاهها و امور غیرتخصصی به سهامداری

• ارائه پیشنهاد خرید فولاد مبارکه اصفهان و افزایش سرمایه بانک رفاه از منابع حاصل عرضه 10درصد سهام شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی(شستا) در بورس اوراق بهادار تهران به مبلغ  7000 میلیارد تومان

 

احکام قانونی بودجه سال 1399 کل کشور

ارائه نظرات و پیشنهادات کاربردی در خصوص لایحه بودجه سال 1399 کل کشور به همراه مستندات و توجیهات لازم به شرح:

• تنفیذ بند "و" تبصره (2) با لحاظ اصلاحات کاربردی

• تنفیذ جزء (2) بند "و" تبصره (5) با لحاظ اصلاحات لازم

• اصلاح بند " هـ" تبصره (5) موضوع اسناد خزانه اسلامی جهت تهاتر بدهی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

• اصلاح بند "ز" تبصره (5)

• اصلاح بند "ج" تبصره (5)

 

اقدامات در راستای تدوین بودجه

• تهیه و تدوین برنامه و بودجه سالانه حوزه سرمایه گذاری

• تهیه تبصره های پیشنهادی حوزه سرمایه گذاری

• تهیه عملکرد تبصره های بودجه در مقاطع زمانی مصوب

• تهیه ضوابط تبصره های بودجه و بررسی گزارش های حسابرسی مربوط به ضوابط تهیه شده

• تکمیل و ارسال جداول تخصیص بودجه بخش سرمایه گذاری در مقاطع زمانی مصوب

 

اقدامات در راستای ساماندهی و پایش املاک سازمان

الف- بررسی پروژه های سرمایه گذاری ایجادی و ارزش افزوده

• بررسی طرح توجیهی پروژه های سرمایه گذاری در خصوص املاک ارومیه، عظیمیه کرج و پروژه شاهین ویلای کرج وبررسی طرح توجیهی پروژه های سرمایه گذاری کاسپین قزوین، بیمارستان جرجانی، بلوار دانش آموز، یاسوج، عظیمیه کرج، درمانگاه نظر آباد

• بررسی و تعیین تکلیف پروژه تجاری رفاهی یاسوج

• بررسی طرح توجیهی ارتقاء هتل ایرانگردی و جهانگردی الیگودرز و همچنین بررسی طرح تجمیع املاک ستادی در ملک تعاونی مصرف

ب- بررسی طرح افزایش سرمایه شرکتهای تابعه

• بررسی و تأیید بخش غیر نقد افزایش سرمایه شرکت حمل و نقل ریلی رجاء از محل املاک گلها تهران و جهانبانی مشهد مقدس

• بررسی و عدم تأیید طرح افزایش سرمایه شرکت رفاه گستر از محل انتقال سهام دهکده ساحلی بندر انزلی در نهایت واگذاری دهکده به هگتا

• بررسی و تأیید طرح افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران جهت اصلاح ساختار آن شرکت و تکمیل پروژه شمس تبریز

• بررسی و تأیید طرح افزایش سرمایه شرکت رفاه گستر از محل تکمیل هتل فجر لاهیجان مشروط به نظارت عالیه دفتر فنی و مهندسی سازمان در طول دوره اجرای پروژه و تأیید مهندس مشاور مورد تأیید سازمان نظام مهندسی استان گیلان

• بررسی و تایید طرح افزایش سرمایه ذوب آهن اصفهان از محل مطالبات سازمان و آورده نقدی سایر سهامداران با شرایط خاص

• بررسی و تأیید طرح افزایش سرمایه پالایش نفت لاوان از محل سود انباشته

د- موضوعات مرتبط با مستندسازی املاک سازمان  از جمله پایان کار، اسناد مالکیت و ....

• تعداد 45 مورد پیگیری اخذ پایانکار املاک سازمان ( منجمله؛ املاک ساری، بیمارستان تربت حیدریه، بیمارستان میلاد، شعب در اختیار ادارات کل شرق و غرب تهران،بیمارستان رسول اکرم (ص) رشت،بیمارستان یاسوج، بیمارستان شهید بهشتی شیراز، پلی کلینیک شهرکرد، شعبه 14 تهران، ساختمان شعبه دره شهر، پلی کلینیک نجف آباد اصفهان، ساختمان طب و کار و....)

• پیگیری اصلاح اسناد سازمان (منجمله؛ درمانگاه قدس اراک، ملک مخابرات قائن و ...)

• پیگیری و بررسی قرارداد حق العمل کاری موسسه املاک و مستغلات

 

گزارش عملکرد اداره کل امور‌مجامع و شرکت‌ها در بازه زمانی سال 98 لغایت تیر ماه 99

• پیگیری و انجام وظایف محوله و تشریفات قانونی جهت بورسی شدن شستا و هلدینگ‌های زیر‌مجموعه.

• پیگیری و انجام وظایف محوله و تشریفات قانونی جهت اصلاح ساختار برخی از شرکت‌ها.

• برگزاری مجامع شرکت‌ها و موسسات تابعه سازمان در موعد مقرر و همکاری موثر در برگزاری مجمع سازمان تامین اجتماعی در موعد مقرر و برای اولین بار.

• ارائه گزارش صورت مقایسه بودجه و عملکرد فصلی شرکت ها و شرکت مستمر در جلسات بررسی آنها در کارگروه های هیأت مدیره سازمان.

• ابلاغ بخشنامه و پیگیری‌های مربوطه به شرکت‌ها موضوع جزء (9) بند ط تبصره (2) قانون بودجه سال 1398 کشور درخصوص عضویت همزمان مدیران شرکت‌ها و تغییر برخی افراد مشمول و پیگیری انجام سایر موارد.

• اخذ مصوبه هیأت مدیره سازمان درخصوص دستورالعمل بودجه و ابلاغ دستورالعمل برنامه و بودجه سال 1399 شرکت‌ها و موسسات تابعه سازمان و پیگیری جهت اخذ برنامه و بودجه پیشنهادی و ارائه به هیأت مدیره سازمان.    

• تکمیل بانک اطلاعاتی جامع مدیران شرکت‌ها و موسسات تابعه و در اختیار عموم قراردادن آن.

• پیگیری و انجام وظایف محوله و تشریفات قانونی جهت اصلاح ساختارسهامداری بانک رفاه کارگران.

• پیگیری و انجام وظایف محوله و تشریفات قانونی جهت واگذاری شرکت‌های سرمایه‌ پذیر(27 شرکت) به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی.

• پیگیری و ارائه گزارش مستمر به مدیرعامل محترم سازمان در خصوص ترمیم اعضای هیات مدیره شرکت‌ها و موسسات تابعه.

• پیگیری مستمر اقدامات شرکت‌ها و موسسات تابعه در اجرای تکالیف مجامع و ارائه گزارش به هیات مدیره محترم سازمان.         

• پیگیری افزایش سرمایه شرکت‌ها و موسسات تابعه شامل شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران و شرکت رفاه و گردشگری تامین در راستای تغییر ساختار شرکت به موجب مصوبه هیات مدیره سازمان.

• پیگیری و انجام وظایف محوله و تشریفات قانونی جهت انتقال سهام شرکت‌های بازرگانی کتاب گستر و مهندسان مشاور خانه سازی ایران به سازمان.

 

منبع: اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی


ارسال نظر

captcha