یادداشتی از دکتر امین فخر

تامین اجتماعی عامل توسعه انسانی

توسعه انسانی، شاخصی برای اندازه گیری میزان توسعه یافتگی کشورها محسوب می‌شود و در بردارنده میزان سواد، سلامت و درآمد مردم یک کشور است.

دکتر امین فخر

مدیر درمان تامین اجتماعی استان کرمان

تامین 24 / به تناسب رشد امکانات بهداشتی، درمانی، فرهنگ تندرستی، افزایش دانش عمومی و اجتماعی مردم جامعه و کاهش نابرابری در توزیع درآمدها، میزان توسعه انسانی نیز افزایش خواهد یافت.

خوشبختانه در کشور عزیز ما در دهه‌های گذشته شاهد افزایش امکانات مختلف و توسعه زیرساخت‌های گوناگون در راستای افزایش رفاه عمومی، افزایش فرصت و ارتقای سبک زندگی بوده‌ایم.

تامین اجتماعی، یکی از سازوکارهای اصلی اجتماعی برای کاهش نابرابری‌ها، اصلاح توزیع درآمدها، فقر زدایی، کمک به معیشت، سلامت و درمان است و با پوشش ریسک‌های نیروهای شاغل و کارآمد نقش ممتاز و موثری را در افزایش رفاه عمومی و عدالت اجتماعی دارد.

لذا در ماموریت این سازمان، نقش اساسی پشتیبانی از نیروی کار در فرآیند توسعه پایدار و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و درمانی لحاظ شده و در افق 1404 به‌عنوان سازمانی پایدار، پویا، چابک، سرآمد در پاسخگویی تعریف شده است که با الگو قرار دادن ارزش‌هایی همچون برنامه محوری، قانونمداری، عدالت محوری، تخصص گرایی، اخلاق گرایی و ... در پی عمل به تعهدات قانونی‌اش است.

افزایش تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی به معنی گسترش چتر بیمه‌ای و پوشش همگانی بیمه و ریسک‌های مختلف نیروی‌های شاغل، جمعیت جوان و کارگزاران در عرصه‌های گوناگون کشور است که منجر به کاهش نابرابری‌ها، افزایش امید به زندگی، ایجاد امنیت خاطر نسبت به آینده، تامین معیشت و درمان می‌شود و از این رو دارای تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص توسعه انسانی است.

بنابراین تقویت همه جانبه این سازمان، تصویب قوانین صحیح و کارشناسی، تقویت سه‌جانبه گرایی در اداره امور سازمانی، پرداخت بدهی‌ها و دیون تامین اجتماعی، برخورداری از نیروی انسانی متخصص و متعهد، توسعه زیر ساخت‌های الکترونیک، دانش تخصصی، مدیریت ریسک، صیانت از نیروی کار و کاهش حوادث شغلی با امعان نظر بر تاثیر کلی تامین اجتماعی در زندگی جمعی و بهبود شاخص توسعه انسانی ضروری است.

 

منبع: اداره‌کل روابط‌عمومی سازمان تامین‌اجتماعی


 


ارسال نظر

captcha