ضرورت آگاهی مخاطبان از خدمات تامین اجتماعی

در آستانه هفته تامین اجتماعی، مدیر کل تامین اجتماعی کرمان با مدیر کل صدا و سیمای مرکز استان دیدار کرد.

تامین 24 / علی حسینی در این دیدار بیان کرد: مردم حق دارند از خدمات خود در سازمان‌ها به‌ویژه تامین اجتماعی آگاهی و اطلاع داشته باشند و همچنین با توجه به اینکه نیمی از جمعیت کشور تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند، رسانه‌ها به‌خصوص رسانه ملی در آگاهی بخشی و شفاف سازی خدمات این سازمان به مخاطبان بسیار تاثیر گذارند.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، وی با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی براساس آثاری که بر متغییرهای مختلف اقتصادی و اجتماعی دارد، می‌تواند نقش موثری در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی داشته باشد، افزود: تامین اجتماعی پدیده‌ای است که با رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی، کرامت انسان و سرافرازی ملی پیوستگی کامل دارد.


ارسال نظر

captcha