معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

ضرورت توسعه دولت الکترونیک بیش از هر زمان دیگری احساس می شود

تامین 24 / نشست کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع ، رئیس مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری و اعضای این کمیته برگزار شد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست، غلامرضا پناه، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اهمیت توسعه دولت الکترونیک گفت: با توجه به شرایط کرونا، ضرورت توسعه دولت الکترونیک بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.
وی اجرای این طرح را در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  موفقیت آمیز دانست و از اقدامات انجام شده در این حوزه تقدیر کرد.
سید جواد رضوی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست بر ضرورت ایجاد، تجهیز و استانداردسازی مرکز داده در این وزارتخانه در راستای گسترش دولت الکترونیک تاکید کرد.
دبیر کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اهمیت وظایف و ماموریت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای برقراری عدالت در میان ذی نفعان و تهیه سامانه های جامع و بانک های اطلاعاتی اشاره کرد. 
رضوی گفت: سامانه جامع روابط کار، سامانه ملی اشتغال ایرانیان LMIS، سامانه جامع و هوشمند تعاون، بانک اطلاعات رفاه ایرانیان و پنجره واحد خدمات رفاهی ایرانیان  از جمله این سامانه ها به شمار می رود.
رئیس مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: از طریق، این سامانه ها بستر مناسب جهت تسریع و تسهیل دریافت خدمات به صورت یکپارچه فراهم می شود.
در این نشست، بر حضور نمایندگان متناظر کمیته توسعه دولت الکترونیک در سازمانهای تابعه و ارائه گزارش در این حوزه تاکید شد.

ارسال نظر

captcha