بهبود سلامت غذایی در بیمارستان حکیم جرجانی گرگان

رئیس بیمارستان تامین اجتماعی حکیم جرجانی گرگان گفت: طرح ارتقای سلامت غذایی در این بیمارستان اجرا می‌شود.

تامین 24 / دکتر موسوی اظهار داشت: در پی اجرای طرح ارتقای سلامت غذایی در بیمارستان حکیم جرجانی گرگان، آشپزخانه این مرکز نیز نوسازی می‌شود تا با استانداردهای نوین در دستورالعمل‌های اعتباربخشی همخوانی داشته باشد.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، وی ضمن بیان این موضوع افزود: هم اکنون علاوه بر ارتقای هتلینگ یکی از بخش‌های بیمارستان، استاندارد سازی اورژانس بیمارستان را نیز انجام داده‌ایم که در مراحل پایانی و در شرف تجهیز است و با راه‌اندازی اورژانس مذکور، تامین اجتماعی دارای بهترین اورژانس در استان گلستان خواهد شد.

 

دکتر موسوی همچنین به طرح ارتقای سلامت غذایی بیماران بر اساس دستورالعمل‌های اعتباربخشی اشاره کرد و نوسازی آشپزخانه را یکی از مهم‌ترین مراحل این طرح دانست که در حال اجراست.


ارسال نظر

captcha