70 درصد انتصابات سازمان تامین اجتماعی از طریق آزمون شناسایی مدیران آینده

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور استان‌های سازمان تامین اجتماعی گفت: در راستای شایسته سالاری و شایسته گزینی و استفاده از نیروی انسانی کارآمد، سال 1398 برای اولین بار آزمونی از طریق سازمان سنجش کشور به صورت سراسری برای انتخاب مدیران برگزار شد.

تامین 24 / عادل دهدشتی افزود: نتایج این آزمون در سامانه‌ای تحت عنوان، شناسایی مدیران آینده درج و ثبت شد که در حال حاضر بیش از 68.5 درصد انتصابات در این سازمان از بین 20 نفر برتر برگزیدگان استانی انجام شده است.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، وی گفت: با توجه به بازنشستگی جمعی از همکاران در پایان سال 98 از مجموع 160 ردیف بلاتصدی مشاغل مدیریتی تا کنون 127 انتصاب در سازمان در حوزه بیمه‌ای ادارات کل استان‌ها و واحدهای اجرایی تابعه آنها بر اساس نتایج آزمون مذکور انجام شده و 87 نفر از بین 20 نفر برتراستان‌ها انتخاب شده‌اند. در انتصابات مذکور 30 انتصاب در سطح معاون مدیرکل و رئیس شعب تیپ یک و ممتاز، 42 انتصاب در سطح رئیس شعب تیپ دو الی پنج، 39 انتصاب هم در سطح معاونین کلیه شعب اعم از تیپ ممتاز، تیپ یک الی پنج و 16 انتصاب هم در جابجائی رؤسای شعب هم‌سطح انجام شده است.

 

وی با بیان اینکه در راستای شایسته سالاری وشایسته گزینی، انتصاب مدیران سازمان تامین اجتماعی بر اساس سه شاخص به طور توام مورد توجّه قرار می‌گیرد، اظهار داشت: نتایج آزمون سازمان سنجش، کانون‌های ارزیابی مستقل و سوابق، تجارب، تخصّص و عملکرد همکاران هم‌زمان در انتصاب و ارتقای آنان لحاظ می‌شود. شایان ذکر است در این انتصابات سعی شده است در راستای جوانگرایی میانگین سابقه همکاران نسبت به سنوات گذشته تقلیل یابد و در حال حاضر این میانگین در منصوب شده‌ها 21 سال است.

 

دهدشتی گفت: مصاحبه‌ کانون‌های ارزیابی در شرایط کنونی شیوع کرونا به لحاظ رعایت پروتکل‌های بهداشتی به صورت ویدئو کنفرانس و از طریق سازمان مدیریت صنعتی برگزار شده است.

 

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور استان‌های سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: برقراری نظام شایسته سالاری و شایسته گزینی، دسترسی عادلانه و برابر همکاران برای فرصت‌های ارتقای شغلی و تصدی سمت‌های مدیریتی با اولویت جوانان و بانوان و همچنین توسعه بهره‌وری و کارایی نیروی انسانی، (طرح شناسایی مدیران آینده) سازمان تامین اجتماعی از طریق فراخوان عمومی و برگزاری آزمون سراسری اجرا می‌شود.

 

دهدشتی افزود: هدف از اجرای این طرح، ارزیابی و شناسایی همکارانی است که برای سطوح مدیریتی 11 گانه «مدیرکل استان»، «مدیر درمان استان»، «معاونان بیمه‌ای مدیرکل استان»، «معاون اداری و مالی مدیرکل استان»، «رئیس شعبه تیپ ممتاز»، «رئیس شعبه تیپ یک»، «معاون درمان مدیریت درمان استان»، «معاون اداری و مالی مدیریت درمان استان»، «رئیس دفتر اسناد پزشکی استان»، «رئیس بیمارستان» و «رئیس دی کلینیک» دارای قابلیّت و توانمندی کافی هستند.

 

شایان ذکر است 40 مورد از انتصابات از بین سایر پذیرفته شدگان آزمون مذکور و براساس کسب امتیازات برتر در کانون ارزیابی، سوابق کارشناسی و مدیریتی و بررسی سایر موارد انتخاب و منصوب شده‌اند و انتصاب 40 ردیف بلاتصدی باقی‌مانده دیگر در سطوح مدیریتی در دست بررسی و اقدام قرار دارد.

 

 


 


ارسال نظر

captcha