تولید ۸۰ میلیون ماسک از ابتدای اسفند ۹۸

بررسی گزارش مقدماتی سامانه بهین‌یاب از وضعیت میزان تولیدات روزانه ثبت شده محصولات بهداشتی مقابله با کرونا حاکی از تولید ۷۹ میلیون و ۶۰۰ هزار عدد انواع ماسک از ابتدای اسفندماه پارسال تا تاریخ ۲۷ خرداد امسال است.

تامین 24 / بررسی گزارش مقدماتی سامانه بهین‌یاب از وضعیت میزان تولیدات روزانه ثبت شده محصولات بهداشتی مقابله با کرونا حاکی از تولید ۷۹ میلیون و ۶۰۰ هزار عدد انواع ماسک از ابتدای اسفندماه پارسال تا تاریخ ۲۷ خرداد امسال است.

در مدت یاد شده ۲۷۱ میلیون و ۹۰۰ هزار جفت انواع دستکش، ۹۷۹ هزار و ۹۰۰ عدد لباس یک‌سره پزشکی و ۸۵۲ هزار عدد شیلد صورت پزشکی تولید شد.

در این مدت ۲۸ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر الکل (اتانول) طبی، ۲۴ هزار و ۹۰۰ تن انواع ضدعفونی کننده و ۸۶ میلیون و ۶۰۰ هزار عدد پد الکلی تولید شد.

همچنین از ابتدای اسفندماه پارسال تا ۲۷ خردادماه، ۳۲ میلیون عدد هیدروکسی کلروکین سولفات (قرص) و ۴۵۳ هزار و ۴۰۰ عدد گان لمینت شده تولید شد.

 


ارسال نظر

captcha