ضرورت آگاهی از قوانین سازمان تامین اجتماعی

مدیر کل تامین اجتماعی کرمان با مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری این استان دیدار کرد.

تامین 24 / علی حسینی مدیر کل تامین اجتماعی کرمان در دیدار با مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری این استان بیان کرد:  تامین اجتماعی یک سازمان تخصصی، غیردولتی و بدون اتکاء به بودجه دولت است که با اقشار مختلف مردم سر و کار داشته و در حال ارائه خدمات است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، وی با اشاره به اینکه تعهدات سازمان تامین اجتماعی در قبال بیمه شدگان بسیار سنگین و مهم است، افزود: اگر شرکای اجتماعی و آحاد افراد جامعه از قوانین سازمان آگاهی بیشتری داشته باشند همواره سازمان را در کنار و همراه خود احساس می کنند.

نویدی، مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری کرمان نیز بیان داشت: حضور مدیران در محل دفتر ارتباطات مردم و دولت (سامد) نشان دهنده حس پاسخگویی آنان نسبت به افکار عمومی است.

وی افزود: دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی استانداری در کنار دستگاههای اجرایی و سازمانها بوده و همواره در جهت رفع مسائل مراجعین دستگاهها است.

وی در پایان از حضور مستمر مدیر کل تامین اجتماعی در نشست های مرکز ارتباطات دولت و مردم (سامد) تشکر و قدردانی کرد.

 


ارسال نظر

captcha