عضو هیات مدیره شرکت کار و تامین و روسای کمیته اصلاح نظام اداری در تامین اجتماعی 3 استان منصوب شدند

در احکام جداگانه ای از سوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، عضو موظف هیات مدیره شرکت کار و تامین و روسای کمیته اصلاح نظام اداری، سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم ادارات کل تامین اجتماعی استان های گیلان و خراسان جنوبی و مدیریت درمان استان مرکزی منصوب شدند.

تامین 24 /به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، در حکمی که از سوی دکتر مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی صادر شده، بی نظیر جلالی به سمت عضو موظف هیات مدیره شرکت کار و تامین اجتماعی منصوب شد.

 

در بخشی از این حکم آمده است:

 

امیدوارم با توکل به خداوند متعال و در سایه عنایات ائمه معصومین علیهم السلام و رعایت جوانب شرعی و قانونی، امانت داری، مقررات مربوطه، توجه به منافع و مصالح سازمان، استفاده از تمام ظرفیت ها و سرمایه های انسانی متخصص و مجرب و همچنین اقدامات مبتنی بر برنامه ریزی و همکاری با سایر اعضای محترم هیات مدیره شرکت، در راستای نیل به اهداف تبیین شده و همسو با اصول وسیاست های سازمان و صیانت از حقوق بیمه شدگان و کارفرمایان تلاش نمایید.

 

 همچنین در احکام جداگانه ای از سوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی،علی حسین نژاد اشکلک ،علیرضا محمدی و دکتر روح الله سهرابی به ترتیب به سمت رئیس کمیته اصلاح نظام اداری، سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم ادارات کل تامین اجتماعی استانهای گیلان و خراسان جنوبی و مدیریت درمان تامین اجتماعی استان مرکزی منصوب شدند.

 

در متن این احکام آمده است:

 

در اجرای برنامه های اصلاح نظام اداری سازمان و همراستا با برنامه های کلان اصلاحی دولت محترم، قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوبه 1378/2/29 مجلس شورای اسلامی، تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری و سایر قوانین مرتبط با دو حوزه سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم و همچنین دستورالعمل شماره 2 اصلاح نظام اداری، سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم مورخ 1397/2/29 به موجب این حکم به عنوان رئیس کمیته اصلاح نظام اداری، سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم اداره کل/ مدیریت درمان تامین اجتماعی استان ... منصوب می شوید تا با تشریک مساعی و همکاری با دبیرخانه ذیربط و همچنین سایر مراجع یا واحدهای ذیمدخل اقدامات مستمر را در چارچوب وظایف مصرحه در دستورالعمل فوق الذکر به عمل آورید.

 

امید است در سایه عنایات الهی و تلاش بی وقفه و صادقانه و ارزشمند همکاران گرامی، در راستای نیل به اهداف عالیه سازمان در صیانت از حقوق شرکای اجتماعی اعم از بیمه شدگان، بازنشستگان و کارفرمایان شاهد اصلاح امور، ارتقاء سلامت اداری و رعایت هر چه بیشتر حقوق شهروندی در سازمان باشیم.


ارسال نظر

captcha