مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر خراسان شمالی:

امسال در جذب بیمه شده رکورد می‌زنیم

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر خراسان شمالی گفت: همکاری خوبی بین این صندوق و سازمان‌ها و نهادهای مختلف استان شکل گرفته است و امیدواریم بتوانیم امسال رکوردی را در زمینه جذب بیمه شده ثبت کنیم.

تامین 24 / محمدرضا غلامی‌زاده با بیان اینکه امسال تاکنون حدود 3 هزار نفر جذب صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر شده‌اند، عنوان کرد: همکاری گسترده‌ای با نهاد‌های مختلف استانی از جمله وزارت جهاد کشاورزی آغاز شده است. جهاد کشاورزی ظرفیت‌های خوبی برای معرفی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر دارد؛ چراکه کارشناسان آنها به صورت مستقیم با کشاورزان در ارتباط‌اند. سعی داریم از این ظرفیت استفاده کرده و اگر کار‌ها خوب پیش برود امسال رکوردی در زمینه جذب بیمه شده ثبت می‌کنیم.

 

او ادامه داد: فعالیت کارگزاری‌ها برای پایان سال افزایش یافته است؛ به گونه‌ای که هر روز بازدید از یک استان و معرفی خدمات صندوق در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس گزارش‌های رسمی در خراسان شمالی ۲۵ هزار سرپرست خانوار روستایی باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند که تلاش می‌کنیم آنها را جذب صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کنیم.


ارسال نظر

captcha