مقایسه شرایط اجاره مسکن در پاییز نسبت به تابستان ؛

سنگینی بیشتر اجاره بها در پاییز 1398

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در خصوص شرایط حاکم بر بازار اجاره بها مسکن در پاییز امسال، متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای تمامی خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته اند، در فصل پاییز 1398 برابر با 31.2 درصد است.

 

احسان احمدی 

 

تامین 24 / یکی از بخش‌های مهم در برآورد شاخص قیمت مصرف کننده، بخش مسکن، این بخش همواره با توجه به تغییرات دیگر شاخص‌های مرتبط با شاخص قیمت مصرف کننده دستخوش تغییرات مثبت یا منفی شده و زندگی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد.

شایان ذکر است که در فصل پاییز 1398 ، شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد 168.8 رسید که نسبت به فصل قبل (151.9) 7.2 درصد افزایش داشته است.

 

همدان و لرستان دارای بیشتری تورم فصلی و نقطه‌ای

با در نظر داشتن اثرگذاری نرخ تورم در تغییرات شاخص قیمتی اجاره بها مسکن، گفتنی است که در پاییز سالجاری بیشترین نرخ تورم فصلی مربوط به استان همدان با 13.7 درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان‌غربی با 1.7 درصد افزایش اعلام شده است.

در همین ارتباط، درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره‌بها در فصل پاییز 1398  نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، 21.6 درصد است که نسبت به فصل تابستان این سال (23.1 درصد)، 1.5 واحد درصد کاهش نشان   می‌دهد.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان لرستان با 34.8 درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان‌غربی با 10.0 درصد افزایش است و به عبارتی خانوارهای استان لرستان به طور متوسط 13.2 واحد درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان آذربایجان‌غربی 11.6 واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره‌بها هزینه کرده‌اند.

 

افزایش بیش از 23 درصدی اجاره بها در سال منتهی به پاییز 1398

اطلاع‌رسانی مرکز آمار ایران در همین راستا نشاندهنده این است که نرخ تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز 1398 نسبت به دوره مشابه سال قبل در بخش اجاره‌بها، برابر 23.5 درصد است که اطلاع مذکور در استان لرستان (32.5درصد) بیشترین عدد و در استان آذربایجان‌غربی(9.9 درصد) کمترین عدد را نشان می‌دهد.

 

در جدول زیر متوسط افزایش اجاره‌بها برای خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند از پاییز 1396 تا پاییز 1398 قابل ملاحظه است.

 

 

 

شاخص و درصد تغییرات فصلی، نقطه به نقطه و سالانه طی سالهای 1395 تا 1398 انتشار یافته توسط مرکز آمار ایران در جدول زیر مشاهده می‌شود.

 

 

 

در نمودارهای زیر تورم فصلی، تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه در بخش اجاره خانوارهای شهری بدرستی گویای اثرات منفی تورم در تغییرات اجاره بهای مسکن در مناطق شهری کشور است.

 

 

 

جدول زیر نشاندهنده شاخص اجاره بهای واحدهای مسکونی خانوارهای شهری و تغییرات مرتبط با آن به تفکیک استانهای کشور است.

 

 

تورم فصلی و نقطه به نقطه اجاره واحدهای مسکونی خانوارهای شهری در مقایسه تابستان و پاییز سالجاری را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.

 

 

نمودار زیر تورم نقطه به نقطه اجاره‌بهای واحدهای مسکونی خانوارهای شهری به تفکیک استان‌ها قابل رویت است.

 

 


ارسال نظر

captcha