انتصاب در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ؛

علیرضا زاهدیان سرپرست مرکز آمار و اطلاعات راهبردی شد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی حکمی، علیرضا زاهدیان را به سمت سرپرست مرکز آمار و اطلاعات راهبردی منصوب کرد.

 

تامین 24 / مراسم معارفه  زاهدیان،  سرپرست جدید مرکز آمار و اطلاعات راهبردی و تودیع، سید نعمت الله میرفلاح نصیری، رئیس پیشین این مرکز با حضور حجت الله میرزایی ، معاون امور اقتصادی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخشی از  حکم زاهدیان آمده است:

 انتظار دارم با بهره مندی بهینه از کلیه ظرفیت های موجود نسبت به تحقق ماموریت ها و برنامه های مربوطه، خصوصاً تمهید برنامه ای منسجم و یکپارچه برای کل فعالیت های آماری وزارتخانه - اعم از ارتقاء کیفیت نظام آماری، تشخیص نیازها، نوع آمارگیری، حجم فعالیتها، بودجه، برنامه زمانی و آینده نگری، مکانیزم های نظارتی، آموزش و کادر سازی، همچنین باز مهندسی فرایندهای آمار گیری و توسعه روشهای بهبود فرایندها - اقدامات لازم را به عمل آورید.


ارسال نظر

captcha