کتاب «هفتخوان توسعه؛ در روایت ستاری‌فر از تأمین اجتماعی» منتشر شد

کتاب «هفتخوان توسعه در روایت ستاری‌فر از تامین‌اجتماعی» از سوی موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا منتشر شد؛ در این کتاب نظام تصمیم‌گیری و دستگاه دیوان‌سالاری کشور در ارتباط با تامین‌اجتماعی نقد و بررسی شده و سمت‌وسوی اصلاح فرآیندها برجسته شده است.

تامین 24 / کتاب «هفتخوان توسعه؛ در روایت ستاری‌فر از تامین‌اجتماعی» تاریخچه تأمین اجتماعی نیست؛ خاطرات محمد ستاری‌فر هم نیست. متنی مرسوم و متعارف درباره «چالش‌ها و موانع سازمان تأمین اجتماعی» هم نیست. این کتاب بنا به شرط و شروط ستاری‌فر، پرسشی سهمگین را پیش کشیده و پنجه در پنجه معضلی در انداخته که بسیار گسترده، چند بعدی و ریشه‌دار است.

کلیدواژه اصلی این کتاب «نظام تصمیم‌گیری و دستگاه دیوان‌سالاری کشور» است. مسأله محوری در این تلاش، «کاستی‌های آن نظام و نقصان‌های آن دستگاه» است. اما برای این منظور، دوره مدیرعاملی محمد ستاری‌فر در تأمین اجتماعی را به عنوان «شاهد و گواه» پیش کشیده است.

بنابراین، در انتظار مطالعه خاطرات به سبک رایج نباید بود؛ نباید به پیشواز متنی با ادبیات رایج اداری رفت و نباید بحثی در قد و قواره یک سازمان (هر چند بزرگ و فراگیر) را چشم داشت. چرا که نگارنده تلاش داشته تا با تمرکز بر فرایندها و یادآوری رخدادها، علل و نتایج را پیش کشیده و با پرهیز از ماندن در چارچوب‌های اداری و اسارت در نام‌ها و نشان‌ها، «سمت و سو و جهت‌گیری اصلاح فرایندها» را پیش چشم‌ها برجسته کند.

کتاب «هفتخوان توسعه؛ در روایت ستاری‌فر از تأمین اجتماعی» به نویسندگی میکائیل عظیمی توسط نشر کویر منتشر شده است.

 


 


ارسال نظر

captcha