مذاکره با سفارت افغانستان برای ساماندهی کودکان کار در تهران

مدیرکل امور اجتماعی استانداری تهران گفت: با توجه به اینکه بسیاری از کودکان کار در تهران، افغان هستند، مسئولان مربوطه اخیرا مذاکراتی را با سفیر افغانستان برای ساماندهی کودکان کار و خیابانی آغاز کرده اند.

تامین 24 / «فرزانه مروستی» افزود: مذاکره با سفیر افغانستان در این زمینه نتایج خوبی داشته و قرار است هویت کودکان کار با همکاری سفارت این کشور در تهران روشن شود.

مروستی خاطرنشان کرد: اکنون استانداری تهران مشغول تهیه فهرستی از اسامی و اطلاعات کودکان کار، خیابانی، متکدی و مورد سودجویی قرار گرفته افغان است تا آن را در اختیار سفارت افغانستان قرار دهیم.

به گفته مدیرکل امور اجتماعی استانداری تهران،  تعدادی از این کودکان پیش از این به مراکز نگهداری بهزیستی پایتخت معرفی شده اند و  قرار است اطلاعات آنها با کمک اداره کل بهزیستی جمع آوری شود.

مروستی گفت: سفارت افغانستان در حال حاضر بطور جدی پیگیر رفع مشکل این کودکان است چون ایران کشوری متعهد به کنوانسیون حقوق کودکان محسوب می شود و هر موردی را که احساس کند در آن حقوق کودکان تضییع می شود، پیگیری می‌کند.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری سفارت افغانستان، هویت و منشا ورود کودکان کار، خیابانی و متکدی در تهران شناسایی شود و برنامه ریزی لازم برای ساماندهی آنها در آینده نزدیک صورت گیرد.

طرح ساماندهی کودکان کار و خیابانی که به دستور استاندار تهران از ابتدای سال جاری آغاز شده بود، در ماههای اخیر با کندی پیش می رود.

بر اساس گزارش های جمع آوری شده در این طرح، بیش از ۸۰ درصد از ۳۲۵ کودکی که تاکنون در تهران جمع آوری شده اند،  از  اتباع افغانستان هستند.

منبع:ایرنا


ارسال نظر

captcha