حذف عکس کاغذی از دفترچه درمانی سازمان تامین اجتماعی

عکس دفترچه بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی به صورت الکترونیکی بر روی دفترچه های درمانی چاپ و عکس کاغذی حذف می شود.

تامین 24 /  در حال حاضر امکان دریافت و نگهداری عکس مخاطبان از طریق ارتباط آنلاین با سازمان ثبت احوال کشور در سیستم های سازمان تامین اجتماعی فراهم شده  و در زمان ارایه خدمات متمرکز دفترچه درمانی، نامنویسی و آرشیو پرونده الکترونیک عکس مخاطبان از پایگاه سازمان ثبت احوال دریافت و در پرونده بیمه شدگان ذخیره می شود.

به گزارش تامین24 از روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، به منظور دریافت عکس از پایگاه ثبت احوال، بیمه شدگان تامین اجتماعی که برای صدور، تمدید و یا تعویض دفترچه درمانی به شعب تامین اجتماعی مراجعه می کنند لازم است کارت ملی هوشمند خود و اعضای خانواده خویش را ارایه کنند تا پس از ثبت شماره سریال مندرج در پشت کارت ملی هوشمند که ترکیبی از حروف و اعداد است نمایه عکس آنان از پایگاه سازمان ثبت احوال کشور دریافت شود.

عکس دریافت شده از پایگاه ثبت احوال، جایگزین عکس کاغذی شده و روی جلد دفترچه های درمانی مخاطبان چاپ خواهد شد. بدیهی است، در صورت عدم تطابق عکس دریافتی با عکس مندرج بر روی کارت ملی هوشمند ، لازم است به سازمان ثبت احوال برای رفع مغایرت مراجعه کنند.

گفتنی است دریافت عکس مخاطبان از پایگاه ثبت احوال محدود به مرز جغرافیایی شعب تامین اجتماعی نبوده، این اقدام توسط همه واحدهای اجرایی این سازمان اعم از شعبه، شعبه اقماری و کارگزاری های رسمی امکان پذیر است.

لازم به ذکر ات، برای بیمه شدگانی که هنوز کارت هوشمند ملی خود را دریافت نکرده اند برای تعویض دفترچه درمانی آنان طبق روال سابق عکس کاغذی الصاق خواهد شد.


ارسال نظر

captcha