تازه‌ترین آمار بیکاری در گزارش سازمان برنامه و بودجه نشان داد؛

تفاوت معنادار نرخ بیکاری در استان‌ها / نرخ بیکاری بالای 10 درصد در بیشتر استانها

جدیدترین گزارش برنامه و تولید و اشتغال کشور، منتشرشده از طرف سازمان برنامه و بودجه نشان داد که در میان مناطق مختلف کشور شاهد تفاوت شایان توجه در نرخ بیکاری هستیم.

احسان احمدی

 

تامین 24 / نتایج آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران در سال 1397 گویای آن است که نرخ بیکاری بیشتر استانها بیش از 10 درصد است.

در ادامه گزارش سازمان برنامه و بودجه نرخ بیکاری در 4 استان کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان و خوزستان بالاتراز 15 درصد اعلام شده است.

براساس این گزارش، در 9 استان کشور نرخ بیکاری کمتر از 10 درصد محاسبه شده است.

در نمودار زیر نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر استان های کشور در سال 1397 برحسب درصد اطلاع رسانی شده است.

عدم تحرک نیروی کار و نامتعادلی بازار کار در کشور

با توجه به شرایط ناموزون بازار کار و آمار متفاوت نرخ بیکاری در سطح استانها، تفاوت معنادار نرخ بیکاری در استانها گویای عدم تعادل های منطقه ای را نشان می دهد که این موضوع ناشی از عدم تحرک لازم نیروی کار اعلام شده است.

همچنین گفتنی است که یکی از دلایل عمده عدم تحرک نیروی کار، فرصت های شغلی کم بازده و موقت است که جابجایی نیروی کار را موجه نمی سازد؛ در واقع این مهم ضرورت ایجاد شغل برای جوانان و زنان را در مناطقی که نرخ‌های بالای بیکاری دارند ، مطرح می سازد.

 

ایجاد حدود  900هزار شغل در یکسال / کاهش نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر

بر اساس آمار موجود وضعیت بازار کار کشور، نتایج فصلی بازار کار کشور در تابستان 1398 گویای آن است که در قیاس با تابستان 1397 حدود 884 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شده است که در مقایسه با روند بلندمدت کشور نتایج قابل توجه است.

وضعیت مذکور باعث کاهش نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر کشور به 10.4 درصد شده است .

لازم به ذکر است که در فاصله دو تابستان سالهای 1397و 1398 تعداد 24 استان کشور با کاهش نرخ بیکاری مواجه بوده اند.

در نمودار زیر نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر استان های کشور در تابستان 1398 برحسب درصد اعلام شده است .   


ارسال نظر

captcha