عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران:

نظر کارفرمایان در شورای تنقیح مقررات تأمین اجتماعی شنیده شد

عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عضو کانون عالی کارفرمایی ایران گفت: در سه جلسه تخصصی شورای تنقیح مقررات سازمان تأمین اجتماعی مباحث مربوط به بازرسی از دفاتر قانونی شرکت‌ها به بحث گذاشته شد و ما به عنوان تشکل‌های کارفرمایی نقطه نظرات خود را برای بهبود فرآیندهای بازرسی دفاتر و اجرای بهتر قوانین بیان کردیم.

تامین 24 / اصغر آهنی‌ها اظهار داشت: اقدامات اخیر سازمان تأمین اجتماعی برای تعامل مناسب با شرکای اجتماعی قابل تقدیر است و جلسات شورای تنقیح مقررات نیز در همین راستا برگزار شده است.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، وی افزود: با تداوم این همکاری‌ها بستر مناسبی برای بهبود فضای کسب و کار فراهم می‌شود و با تقویت این روحیه و تفکر در سازمان تأمین اجتماعی امیدواری‌ها برای بهبود شرایط و تعامل مناسب‌تر این سازمان با شرکت‌ها و واحدهای تولیدی افزایش یافته است.

 

عضو شورای عالی کار گفت: کارفرمایان به عنوان مجموعه‌ای که در خط مقدم عرصه تولید و میدان فعالیت اقتصادی قرار دارند با مسائل مختلف به‌ویژه در حوزه تأمین اجتماعی آشنایی دارند و دیدگاه‌هایی که نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی در شورای تنقیح مقررات تأمین اجتماعی مطرح کردند براساس تجربیات آنان بوده و بسیاری از نقطه نظرات و دیدگاه‌های ما نیز در بخشنامه تنقیحی لحاظ شده است.

 

آهنی‌ها ادامه داد: البته در برخی موارد نیز اختلاف نظراتی وجود دارد که در هر موضوع تخصصی وجود این اختلافات طبیعی است اما مهم وجود روحیه همکاری و تعامل در سازمان تأمین اجتماعی است که ما این روحیه را ارزشمند می‌دانیم.

 

وی همچنین از اقدامات صورت گرفته توسط مدیریت سازمان تأمین اجتماعی برای ارتقای سه جانبه‌گرایی و احیای شورای عالی تأمین اجتماعی نیز تشکر کرد و گفت: کارگران و کارفرمایان به عنوان تأمین کنندگان اصلی منابع سازمان تأمین اجتماعی حق دارند که بر این سازمان نظارت بیشتری داشته و نمایندگان آنان در ارکان سازمان تأمین اجتماعی حضور پررنگ‌تری داشته باشد.


ارسال نظر

captcha