فارس و لرستان رکورد‌دار ثبت تعاونی شدند

فارس و لرستان به ترتیب با ثبت ۳۵ و ۳۱ تعاونی رکورد‌دار ثبت تعاونی در آذر امسال شدند.

تامین 24 / بررسی توزیع جغرافیایی این تعاونی‌ها حاکی از آن است که بیشترین تعداد تعاونی تشکیل و ثبت شده به استان‌های فارس با 35 تعاونی و لرستان با 31 تعاونی تعلق دارد و همچنین بیشترین تعداد تعاونی ثبت شده در فعالیت‌های «کشاورزی» و «صنعت» به ترتیب با 97 و 80 واحد است.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آذر 98 تعداد 332 شرکت تعاونی و 2 اتحادیه در این ماه تشکیل و ثبت شده است که وضعیت فعالیت آنان درحال بهره‌برداری یا در دست اجرا است.

تعداد کل اعضای این تعاونی‌ها 10995 نفر و تعداد شاغل آنها 5619 نفر با سرمایه اولیه حدود 94 میلیارد ریال است. همچنین متوسط تعداد اعضا و شاغل مربوط به این تعاونی‌ها به ترتیب 33 و 17 نفر است.

بر اساس این گزارش، بیشترین اعضای تعاونی به ترتیب مربوط به تعاونی‌های دارای فعالیت «مستغلات اجاره و فعالیت‌های کسب و کار» و «ساختمان» با 3190 و 2046 نفر دارای بیشترین اعضا هستند.

همچنین بیشترین شاغل مربوط به تعاونی‌های دارای فعالیت «کشاورزی» و «صنعت» به ترتیب با 1247 و 1075 نفر است.

 


 


ارسال نظر

captcha