مرکز آمار ایران گزارش داد؛

رونمایی از استانهای صدرنشین تورم در آذرماه

مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش حوزه شاخص قیمت مصرف کننده در آذر ماه 1398، عدد کل این شاخص را برای خانوارهای کشور (100-1395) 193,8 اعلام کرد که نسبت به ماه قبل 3,2 درصد افزایش را نشان میدهد.

تامین 24 /  براساس این گزارش، در آذرماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان آذربایجان غربی بوده که 6,3 درصد افزایش نشان می دهد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کردستان است که 1,2 درصد افزایش یافته است.

تورم دوازده ماهه، 40 درصد

در بخش دیگری از گزارش تاکید شده است که درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور 27,8 درصد به ثبت رسیده است.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه در استان ایلام  با نرخ 33,9 درصد به ثبت رسیده و کمترین نرخ مربوط به استان کردستان(23.1 درصد) اعلام شده است.

همچنین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه 1398 برای خانوارهای کشور به عدد 40,0 درصد رسیده است.

 بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام ( 48,6 درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم ( 35,2 درصد) است.

بیشترین  آذربایجان شرقی، کمترین تورم ماهانه درکردستان  

در گزارش مرکز آمار همچنین اعلام شده که شاخص مصرف کننده خانوار شهری در آذر ماه 1398 با احتساب سال پایه(100-1395) به 192,6 رسیده که نسبت به ماه قبل 3,0 درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان آذربایجان غربی با 6,2 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کردستان با 1,3 درصد افزایش است.

این گزارش می افزاید، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه 1398 برای خانوارهای شهری به عدد 39,3 درصد رسید . بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام ( 47,6 درصد) و کمترین آن مربوط به استان فارس ( 33,5 درصد) است.

شاخص خانوارهای روستایی بالاتر از شاخص کل کشور

گزارش منتشرشده مرکز آمار ایران در بخش دیگری عنوان شده که در آذر ماه 1398 عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی با احتساب سال پایه ( 100-1395 ) به 200,1 رسیده که نسبت به ماه قبل 4,2 درصد  افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان سیستان و بلوچستان با 8,0 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کردستان با 0,9 درصد افزایش است.

به گزارش تامین24، در گزارش مرکزآمار آمده است: درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی 28,9 درصد بوده و بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام ( 38,0 درصد) و کمترین آن مربوط به استان کردستان ( 23,6 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه 1398 برای خانوارهای روستایی به عدد 43,8 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام ( 52,9 درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم ( 39,1 درصد) است.

 


ارسال نظر

captcha