پیش بینی مالیات بر حقوق کارکنان دولت؛

کارکنان بخش عمومی و خصوصی چقدر مالیات می پردازند؟

میزان مالیات بر حقوق کارکنان بخش عمومی در ۱۲ ماهه سال جاری به میزان ۶۵۰۰ میلیارد تومان و مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی به میزان ۷۳۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

تامین 24 /  به گزارش تامین24 ،با استناد به گزارش های مربوط به وصول درآمدهای مالیاتی در سال‌جاری ،دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی کرده که میزان وصول مالیات کارکنان عمومی و خصوصی همانند عملکرد سال جاری باشد.

در قانون بودجه سال جاری  ۶۵۰۰ میلیارد تومان  مالیات بر حقوق کارکنان دولت و ۷۳۰۰ میلیارد تومان مالیات بر حقوق کارمندان بخش خصوصی پیش بینی شده است.

با توجه به افزایش 10 درصدی حقوق کارکنان دولت در سال آتی، وصولی مالیات‌های یادشده به ترتیب به میزان ۷ هزار و 374 و ۸  هزار و 403 میلیارد تومان پیش بینی شده که همین رقم نیز در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور پیش‌بینی شده است.

 


ارسال نظر

captcha