همکاری تامین اجتماعی و شهرداری‌ اراک بیشتر می‌شود

در دیدار مدیران کل و درمان تامین اجتماعی استان مرکزی با شهردار اراک تعامل برای خدمات رسانی بهتر بین دستگاهها مورد تاکید قرار گرفت.

تامین 24 /محمدرضا بیدهندی، مدیر کل تامین اجتماعی مرکزی در این دیدار ضمن اشاره به لزوم همکاری تنگاتنگ شهرداری و تامین اجتماعی گفت: گستردگی و تنوع خدمات شهرداری موجب شده در زمینه های زیادی بین این دستگاه و سازمان تامین اجتماعی تعاملات مختلفی شکل گیرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی،دکتر ثریا پازوکی، مدیر درمان تامین اجتماعی استان مرکزی نیز با اشاره یه همکاری های شهرداری در پروژهای ساخت و ساز مدیریت درمان استان گفت: دایره خدمات مراکز درمانی این سازمان، بخش بزرگی از مردم را شامل می شود و هر گونه تعامل، به خدمت رسانی بهتر و بیشتر می انجامد.

کریم شفیعی، شهردار اراک در این نشست گفت: اراده مجموعه شهرداری بر این است که با تمام دستگاههای اجرایی نهایت همکاری را داشته باشند و بنا به گستردگی دایره خدمات سازمان تامین اجتماعی و  کثرت و تنوع  افراد تحت پوشش این سازمان، حوزه های مشترک بین این دو دستگاه زیاد است و همکاریهای بیشتری را می طلبد.


ارسال نظر

captcha