در لایحه بودجه تاکید شد؛

واگذاری بنگاه ها با توجه به اصول اهلیت و تخصص

در بند الف تبصره 2 لایحه بودجه سال 1399 کل کشور به دولت این اجازه داده شده است که واگذاری بنگاه های دولتی موضوع جزء(2) بند«د» سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1/3/1384 را پس از احراز صلاحیت حرفه ای و اهلیت متقاضی واگذاری انجام دهد.

تامین 24 /  به گزارش تامین24 در ادامه این بند از لایحه بودجه می خوانیم که دولت باید مصارف مربوط را از طریق جدول شماره 13 این قانون با تاکید بر تقویت تعاونی ها پرداخت کند.

در بخش دیگری از این تبصره تاکید شده است که واگذاری بنگاه های مذکور در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چل و چهارم قانون اساسی مصوب 25/3/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی امکانپذیر است.

 

نحوه پرداخت بدهی های دولت به دیگر نهادها

در بخش دوم بند الف تبصره 2 لایحه بودجه 1399 در خصوص پرداخت بدهی‌های دولت به دیگر نهادها تاکید شده  و در ادامه آن می خوانیم؛ بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی به استثنای موارد 1387 با /٣/ مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم( ٨٣ ) قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم( ٤٤ ) قانون اساسی مصوب ٢٥ اصلاحات و الحاقات بعدی از طریق جدول شماره( ١٨) این قانون قابل پرداخت است.

بند ب تبصره 2 لایحه بودجه 1399 نیز می افزاید؛ شرکت های در حال واگذاری در سال 1399 مشمول حکم ماده 4 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می شوند.

 

 

 


ارسال نظر

captcha