ناهید حیدری:

کارگزاری‌های تامین اجتماعی اثرگذار هستند

یکی از نقاط قوت سازمان تامین اجتماعی گستردگی شبکه خدمت‌رسانی در سطح کشور است و در این راستا اهمیت خدمت‌رسانی کارگزاری‌ها در کنار شعب دوچندان حس می‌شود.

تامین 24 / ناهید حیدری، مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ در جمع منتخبان کارگزاری‌ها افزود: بارها اعلام کرده‌ایم و به آن معتقدیم اگر امروزه کارگزاری‌ها را از شعب جدا کنیم، در انجام فعالیت‌ها با چالش‌های بسیاری روبه‌رو خواهیم گشت.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، حیدری تاکید کرد: کارگزاری‌ها بازوی پرتوان سازمان تامین اجتماعی هستند.

 

وی با اشاره به تاریخ افتتاح اولین کارگزاری‌ها در سطح شعب تامین اجتماعی گفت: از روز اول با مسائل و مشکلات کارگزاری‌ها آشنا بوده‌ایم و همواره سعی داشته و داریم با تعامل اثربخش و ایجاد گفت‌وگو با کارگزاری‌ها، مشکلات آنها را به حداقل برسانیم؛ چرا که با حل بسیاری از مشکلات کارگزاری‌ها در واقع از بسیاری از مشکلات شعب نیز کاسته می‌شود.

 

مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ، عملکرد کارگزاری‌ها را در حال حاضر بسیار گسترده و اثرگذار در روند خدمت‌رسانی دانست و افزود: امروزه کارگزاری‌ها به بلوغ و بزرگی رسیده‌اند و عملکرد بسیاری از کارگزاری‌ها با عملکرد شعب قابل قیاس است.

 

در این نشست علی برین و احمد قاسمی‌فر، نمایندگان کارگزاری‌های اداره کل غرب تهران بزرگ و شجاعی و رضوی، نمایندگان کارگزاری‌های اداره کل شرق تهران بزرگ مسائل و مشکلات کارگزاری‌ها را تشریح کردند.


ارسال نظر

captcha