بررسی های مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار نشان داد:

کاهش میانگین ساعات کار در ایران

آمارها نشان میدهد که میانگین ساعت کار معمول هر شاغل در هفته در سال های 1392 تا 1397 به جز سال 1396 روند نزولی را داشته، به گونه ای که میانگین ساعات کار در سال 1397 نسبت به سال 1392 به میزان 1 ساعت کاهش یافته است.

تامین 24 /  در گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می خوانیم؛ بیشترین ساعات میانگین کار معمول در هفته طی این سالها مربوط به سال 1392 برابر با 44 ساعت و 18 دقیقه و کمترین آن مربوط به سال 1397 با 43 ساعت بوده است.

شایان ذکر است که در کشورهای مختلف ، میانگین ساعت کار معمول در هفته در حدود 40 تا 44 ساعت است و اینکه  بطور کلی میزان ساعت کار متاثر از عواملی مانند میزان دستمزد، فرهنگ کار، وضع معیشتی افراد، حجم اشتغال در کشور و غیره است.

به موجب ماده 51 قانون کار، ساعت کار مدت زمانی است که کارگر، نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار میدهد. میزان ساعت کار بسته به نظر کارفرما، وظایف وحوزه اداری افراد متفاوت است.

مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای آگاهی از میزان تغییرات میانگین ساعات کار معمول در هفته در کشور با استفاده از نتایج آمارگیری نیروی کار طی سالهای 1392 تا 1397 اقدام به تهیه این گزارش کرده است.

 

عوامل کاهش میانگین ساعات کار در ایران / مردان بیشتر از زنان کار می کنند

در ادامه گزارش آمده است که با توجه به حرکت اقتصاد کشور به سمت اشتغالزایی، شیب نزولی میانگین ساعات کاری شاغلان از سال 1392 تاکنون قابل تأمل است و این مهم را میتوان متاثر از افزایش چند میلیونی شاغلان طی دوره مدنظر و عدم وجود ظرفیت برای کار بیشتر، کاهش نیاز اقتصادی شاغلان و افزایش شاغلان پاره وقت دانست.

نکته دیگر اینکه در طول این سالها ساعت کار مردان بیشتر از زنان بوده است.

به گزارش تامین24، بررسی ها نشان میدهد در گروه مردان، میانگین ساعات کار معمول در هفته در سال 1397 با کاهش 42 دقیقه ای نسبت به سال 1392 از 46 ساعت به 45ساعت و 18 دقیقه رسیده و روند میانگین ساعات کار معمول در گروه زنان نیز در سال 1397 با 1 ساعت و 36 دقیقه کاهش نسبت به سال 1392 از 34 ساعت و 18 دقیقه به 32 ساعت و 42 دقیقله رسیده است.

 

نیروهای خدماتی طولانی ترین ساعات کار را دارند

در ادامه گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار به مقایسه ساعات کار مردان و زنان پرداخته و  بر اساس خروجی آن، طولانی ترین میانگین ساعت کار معمول در هفته کشور در سال 1397 به ترتیب مربوط به بخش های خدمات(45 ساعت و 142 دقیقه)، بخش صنعت(42 ساعت و 30 دقیقه) و بخش کشاورزی (37 ساعت وو12 دقیقه) بوده و البته در هر سه بخش میانگین ساعات کاری از سال 1392 روبه کاهش بوده است.

 

 

 


ارسال نظر

captcha