فشار شدید کاری آمازون بر کارکنان ساده

مدیران ارشد شرکت آمازون با هدف افزایش بهره وری و درآمد، فشار کاری زیادی را بر کارگران و کارمندان ساده این شرکت وارد می کنند که همین امر آمار جراحت و آسیب های کاری را در آمازون افزایش داده است.

تامین 24 / بررسی هایی که توسط دو سایت ریویل و آتلانتیک در آمریکا صورت گرفته نشان می دهد حوادث کاری در شرکت آمازون روز به روز در حال افزایش است و علت این مساله فشار مدیران آمازون بر کارمندان خود برای تحویل سریع تر کالا به مشتریان است.

 

این فشارها باعث می شود هر روز تعدادی از کارمندان آمازون مجروح و زخمی شوند، ولی مدیران این شرکت اهمیتی به این موضوع نمی دهند و برای افزایش امنیت در این شرکت کاری نمی‌کنند. آمازون تا ماه ژوئن ۱۲۵ هزار نفر را در ۱۱۰ مرکز خود در داخل آمریکا به خدمت گرفته و مدعی است آمار جراحت ها و زخمی شدن ها در این شرکت در برابر تعداد نیروی کار ناچیز است.

 

بر اساس بررسی انجام شده در سال ۲۰۱۸ از هر ۱۰۰ کارمند و کارگر تمام وقت آمازون ۹.۶ نفر آسیب جدی دیده اند. حال آنکه متوسط این رقم در سال ۲۰۱۸ برابر با ۴ نفر است. آسیب های یادشده در مواردی منجر به شکستگی استخوان، بیهوشی و غیره شده است.

 

به گفته یکی از کارکنان شرکت آمازون، اکثر کارمندان این شرکت باید هر ساعت ۳۰۰ کالا را بررسی و اسکن کرده و در نهایت جایابی کنند که این امر به معنای بررسی و جایابی هر کالا در عرض ۱۱ ثانیه است که فشار کاری بی سابقه ای را به افراد تحمیل می‌کند.

 


ارسال نظر

captcha