عضویت مجدد مدیر پگاه در هیأت‌مدیره انجمن مدیریت کیفیت

دکتر دبیریان مدیر تضمین کیفیت صنایع شیر ایران برای چهارمین بار متوالی به عضویت هیئت مدیره انجمن مدیریت کیفیت انتخاب شد.

تامین 24 / در جلسه مجمع عمومی انجمن مدیریت کیفیت که سی‌ام مهرماه در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران با حضور اعضای انجمن و نمایندگان اتاق تشکیل شد، پس از ارائه گزارش رئیس انجمن و توضیحات هیئت مدیره، انتخاب اعضای هیئت مدیره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پگاه، در ابتدای این نشست کاندیداها به معرفی خود پرداخته و گزارشی از فعالیت‌های خود و اقداماتی که در سطح کشور و شرکت ها انجام داده بودند ارائه نمودند. سپس رای گیری صورت پذیرفت و دکتر شهریار دبیریان از مدیران خوش سابقه پگاه در حوزه کیفیت و نماینده صنایع شیر ایران در انجمن مدیریت کیفیت و عضو هیئت علمی دانشگاه، توانست با رأی اعضا برای بار چهارم به عضویت هیئت مدیره انجمن مدیریت کیفیت منتخب و در کنار فرزین انتصاریان، فرشید شکر خدایی، حسن فروزان فرد، محمدرضا نجفی منش، نسرین وفایی و اسکندر ستوده قرار گیرد.


ارسال نظر

captcha