در بازدید مدیرعامل شستا از تکین‌کو مطرح شد:

تاکید بر استفاده از خدمات گروه فنی و مهندسی شرکت صنایع پتروشیمی

محمد رضوانی‌فر مدیرعامل شستا از شرکت بازرسی فنی تکین‌کو بازدید کرد.

تامین 24 / مدیرعامل شستا در این بازدید، در جریان مجموعه فعالیت‌ها، دستاوردها و مسائل شرکت بازرسی فنی تکین‌کو از شرکت‌های تابعه شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی قرار گرفت و از بخش‌های مختلف این شرکت بازدید کرد.

مدیرعامل شستا همچنین، در جریان جلسه مشترک با مدیران‌عامل شرکت سرمایه ‌گذاری صنایع پتروشیمی و تکین‌کو، گفت: انتظار این است که مدیران جدید تکین‌کو در گام نخست با سرعت و دقت نسبت به ارائه برنامه شش‌ماهه این شرکت اقدام کنند. برنامه‌ای که در برگیرنده تمام رئوس شامل ساختار منابع انسانی، تجهیزات و بازاریابی و مسائل مالی باشد.

به گزارش روابط عمومی شستا، رضوانی‌فر در ادامه با اشاره به مقوله شفافیت، گفت: موضوع مطالبات با شفافیت رابطه مستقیم دارد. روشن شدن میزان مطالبات، دارایی‌ها و بدهی‌ها اصل اول در شفافیت است. انتظار این است که تکین‌کو و البته سایر شرکت‌های عضو مجموعه شستا به این نکات در راستای تحقق شفافیت توجه کنند.

مدیرعامل شستا در پایان با اشاره به امکان استفاده شرکت‌های تابعه شستا از خدمات شرکت‌هایی نظیر تکین‌کو، بر لزوم برنامه‌ریزی برای معرفی خدمات گروه فنی و مهندسیِ شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی به سایر شرکت‌های شستا خصوصاً در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، تاکید کرد.

شایان ذکر است در این جلسه علی علامه‌راد، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی و رضا کامیابی‌ مدیرعامل شرکت بازرسی فنی تکین‌کو توضیحات کاملی در خصوص روند فعالیت‌ها، امکانات و مسائل تکین‌کو ارائه کردند.


ارسال نظر

captcha