مدیر درمان تامین اجتماعی سمنان:

در جهت بهبود مستمر خدمات درمانی تلاش مضاعف داریم

تامین 24 / دکتر سیدمجتبی اکرم در جلسه کمیته بهبود کیفیت با اشاره به بیانیه ماموریت مدیریت درمان استان در ارائه خدمات به مراجعان گفت: تعهد به پاسخگویی در برابر مطالبات بیمه شدگان و همچنین شفافیت در امور، از جمله برنامه های مدیریتی است که باید در ستاد مدیریت و همچنین تمامی واحدهای درمانی و اداری مورد توجه ویژه قرار گیرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، مدیر درمان تأمین اجتماعی سمنان با اشاره به اینکه تلاش در جهت بهبود مستمر خدمات درمانی از رئوس خط مشی کیفیت در مدیریت درمان سمنان است، افزود: ارتقاء میزان ارتباط دوسویه با مراجعین علاوه بر افزایش سطح رضایتمندی از خدمات، گامی موثر در راستای افزایش اعتماد سازمانی است.

وی با تاکید بر اینکه برنامه محوری در تصمیم گیریهای سازمانی تاثیر بسزایی در مدیریت صحیح مصارف و هزینه ها بهمراه خواهد داشت، عنوان کرد: قانونمداری و عدالت محوری از شاخصه های اصلی در ارتقاء هویت سازمانی و عاملی مهم در حفظ و حراست از ارزشهای معنوی سازمان خواهد بود.

گفتنی است مدیریت درمان تأمین اجتماعی دارای گواهینامه مدیریت کیفیت iso9001-2015 است که این گواهینامه برای دومین سال متوالی تمدید شده است.

دکتر اکرم همچنین در جلسه کمیته حقوق شهروندی که با هدف بررسی وضعیت اجرای طرح انتخاب کارمند خوش برخورد در ستاد مدیریت سمنان برگزار شد، ضمن ابراز رضایت از اجرای طرح انتخاب کارمند خوش برخورد اظهار داشت: با بررسی های صورت گرفته و نتایج بدست آمده از طریق انجام نظرسنجی های تلفنی و حضوری، اجرای این طرح با استقبال خوب مراجعین به پلی کلینیک سمنان مواجه شده است.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح در راستای منشور حقوق شهروندی در نظام اداری برنامه ریزی شده است، افزود: حق برخورداری از رفتار محترمانه بعنوان یکی از مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری همواره مورد توجه و تاکید کمیته اصلاح نظام اداری مدیریت درمان استان بوده و تاکنون اقدامات و تمهیداتی در این زمینه پیش بینی و انجام شده که نتایج خوب و اثربخشی را به همراه داشته است.


ارسال نظر

captcha