امضای تفاهم نامه همکاری وزارت کار و دفتر برنامه‌های توسعه سازمان ملل

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نماینده مستقردفتر برنامه های توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در جمهوری اسلامی، توافق‌نامه همکاری امضا کردند.

تامین 24 / عیسی منصوری و کلدیو پرووایدز توافق نامه فنی مبتنی بر آغاز فعالیت هایی در جهت انجام اقدامات پایلوت پیرامون رشد اشتغال در جوامع محلی را امضا کردند.

به گزارش روابط عمومی وزارت کار، در این توافق نامه بر اساس تجارب پیشین UNDP در ارتباط با توسعه روستایی ایران و با توجه به اینکه UNDP پروژه های زیادی در جهت کاهش ریسک و از بین بردن مشکلات ناشی از حوادث طبیعی با دولت های مختلف انجام داده است، بر طراحی و اجرای بهبود معیشت و اقتصاد مناطق آسیب دیده ناشی از سیل سال های 97و 98 تمرکز شده است. همچنین، این همکاری شامل آموزش سیاستگذاران و عوامل توانمند ساز دولت نیز خواهد بود.

 


ارسال نظر

captcha