مجمع جهانی اقتصاد اعلام کرد:

رشد اقتصاد ایران در 10 سال اخیر 1.3 درصد

مجمع جهانی اقتصاد شاخص‌های رفاه اجتماعی و رشد اقتصادی در ایران را اعلام کرد.

تامین 24 / مجمع جهانی اقتصاد در گزارش سال ۲۰۱۹ اعلام کرد که ایران با ۸۲.۴ میلیون نفر جمعیت، ۵۴۹۱.۴ دلار درآمد سرانه داشته است.

همچنین متوسط رشد اقتصادی ایران در طول ۱۰ سال اخیر ۱.۳ درصد اندازه گیری شده است.

به گزارش ایلنا، این نهاد نرخ بیکاری در ایران را ۱۲ درصد و ضریب جینی ایران را ۰.۴ اندازه گیری کرده است.

ایران در زمینه سرمایه اجتماعی با کسب امتیاز ۵۲.۸ رتبه ۵۶ را از میان ۱۴۱ کشور کسب کرده است. همچنین در زمینه موازنه و نظارت بودجه‌ای ۲۴.۷ را کسب کرده است. به این ترتیب نظام  ایران در میان ۱۴۱ کشور رتبه  138 را کسب کرده است.

 


ارسال نظر

captcha