30 درصد جوانان ایرانی در محدوده «شاخص NEET»

بررسی‌های مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در گزارشی تحت عنوان جمعیت جوان غیرشاغل خارج از تحصیل و مهارت «شاخص NEET» حدود 30 درصد جوانان را در قالب این آمار محاسبه کرده است.

تامین 24 / گزارش مذکور شاخص NEET را بیانگر سهم جوانان 24-15 ساله غیرشاغلی می‌داند که نه در حال تحصیل هستند و نه به کسب مهارت مشغولند و می‌افزاید؛ حدود 30 درصد جوانان24-15 کشور شاغل نبوده و در حال تحصیل یا کسب مهارت نیز نمی باشند.

در بخشی از این گزارش می خوانیم؛ پس از وقوع بحران های اقتصادی دهه گذشته در جهان، سازمان بین المللی کار در راستای درک بهتر وضعیت کار جوانان و اینکه شاخص های سنتی بازار کار نمی‌توانند گویای وضعیت دقیق نیروی‌کار باشند شاخص دیگری تحت عنوانNEETتعریف کرد.

در تحلیل‌های بازار کار جوانان به طور معمول از سه شاخص نرخ های بیکاری، اشتغال و مشارکت نیروی کار جوان به عنوان شاخص‌های سنتی یاد می شود. بر اساس گزارش سازمان بین المللی کار، جوانان جزء اولین کسانی هستند که شغل خود را از دست میدهند و همچنین آخرین افرادی هستند که شغلی بدست می آورند و این امر ناشی از عوامل بسیاری مانند بازآموزی، کمبود تجربه و مهارت است.

 

ایران 30 سال آینده سالخورده است

در ادامه با اشاره به اینکه ایران همچنان دارای ساختار سنی جوان است، می خوانیم؛ جمعیت شناسان معتقدند طی 30 سال آینده شاهد ورود کشور به مرحله سالخوردگی خواهیم بود. از این رو همچنان جوانان در ساختار جامعه و تاثیرگذاری آنان در مولفه های اقتصادی و اجتماعی مهم بوده و توجه به موضوعات اشتغال و بیکاری این قشر مورد تاکید سیاستگذاران است.

این گزارش با توجه به نتایج طرح نیروی کار مرکز آمار ایران به محاسبات شاخص NEET برای جوانان در گروه سنی 24-15 ساله طی سالهای 1393 الی 1397 و در مقایسه با برخی از کشورهای آسیایی و اروپایی پرداخته است.

 شایان توجه است که در جامعه ایرانی نیز اتخاذ سیاست‌ها و راهکارهایی جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان و بدنبال آن کاهش بیکاری آنان از اهمیت بالایی برخوردار است و اشتغال ناقص یا عدم اشغال این قشر می‌تواند آنان را در معرض طرد اجتماعی و بلاتکلیفی اقتصادی و ترس از آینده قرار دهد.

 

جوانان بیکار و درک نادرست واژه اشتغال

مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون در ادامه گزارش آورده است؛ از جمله علل بالا بودن نرخ NEET در کشور ما مربوط به جوانان بیکاری است که بخش عمده این گروه راتشکیل میدهند، علت دیگر درک نادرست عامه مردم از وازه اشتغال است، برخی دیگر از جوانان بصورت داوطلبانه از چرخه بازار کار و آموزش خارج شده اند والبته بخش نگران کننده موضوع ، جوانانی هستند که در هیچ یک از مصادیق فوق گنجانده نمی‌شوند و در عین حال نه در جستجوی شغل هستند و در حال آموزش یا کسب مهارت.

 

ثبات نرخ NEET در کشور

همانگونه که در نمودار زیر مشاهده می‌شود نرخ NEET برای جوانان24-15 ساله طی سالهای 1393 الی 1397 از ثبات نسبی برخوردار بوده است بطوریکه نرخ مذکور در سال 1393 حدود 31.6 درصد و در سال 1397 به 29.7 درصد کاهش یافته است.

 

کاهش سهم NEET با میانسال شدن جمعیت کشور/ جوانان در متن برنامه توسعه پایدار 2030 سازمان ملل

طی سالهای مورد بررسی، این شاخص در مردان و زنان به ترتیب 0.4 و 3.4 درصد کاهش را نشان میدهد و درنهایت قابل ذکر است که با توجه به حرکت جمعیت کشور به سمت میانسالی، سهم NEET نیز رو به کاهش است.

با در نظر داشتن آمار اشتغال و بیکاری جوانان، در دستور کار دستیابی به توسعه پایدار 2030 سازمان ملل متحد، دو هدف دسترسی کامل به اشتغال و کار شایسته و نیز کاهش نرخ NEET در نظر گرفته شده است.

 

 

 


ارسال نظر

captcha