گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد؛

همدان، خراسان جنوبی و هرمزگان، استان‌های امن سرمایه‌پذیر

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به پایش امنیت سرمایه گذاری در استانها در زمستان 1397 پرداخته است.

تامین 24 / در این گزارش می خوانیم؛ در زمستان 1397 نسبت به پاییز همان سال به ترتیب استانهای همدان، خراسان جنوبی و هرمزگان نسبت به سایر استانها ارزیابی مناسبتری داشتند و استانهای کهگیلویه و بویراحمد، تهران و چهارمحال و بختیاری به ترتیب نسبت به سایر استانها در بررسی مولفه ای آماری امنیت سرمایه گذاری نامناسب تری کسب کرده اند .

این در حالی است که مقایسه اطلاعات استخراجی مولفه های آماری شاخص امنیت سرمایه گذاری (نرمال شده) به تفکیک استانها نشان میدهد؛ در پاییز 1397 به ترتیب استانها همدان، سیستان وبلوچستان و خراسان جنوبی نسبت به سایراستانها ارزیابی مناسب تری داشتند و به رتیب استانهای تهران، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری نسبت به سایر استانها در بررسی مولفه های آماری امنیت سرمایه گذاری ارزیابی مناسب تری کسب کرده اند.

به گزارش تامین24 در ادامه خروجی مرکز پژوهش های مجلس آمده است؛ به عبارتی در سه مطالعه اخیر استان های سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی با تکرار همچنان از ارزیابی بهتری برخوردار بوده اند و استان های تهران ، کهگیلویه و بویر احمد با تکرار ارزیابی نامناسب تری در مولفه های آماری شاخص امنیت سرمایه گذاری را به خود اختصاص داده است .

در ادامه، داده های آماری گردآوری شده با داده های پیمایشی به دست آمده در این پژوهش، تلفیق شده و شاخص نهایی امنیت سرمایه گذاری برای هر استان و کل کشور ارائه می شود.

در اینفوگرافی زیر شاخص های امنیت سرمایه گذاری بر حسب مولفه های آماری به تفکیک استانها در زمستان سال گذشته را مشاهده می کنید.


ارسال نظر

captcha