بررسی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار نشان می دهد؛

عبور از بحران بیکاری با اشتغال جوانان زیر 30 سال

جوانان بیکار زیر 30 سال معمولاً اصلی ترین گروه همواره جویای کار هستند و حل مساله بیکاری در این گروه سنی به معنای عبور کشور از بحران بیکاری و پیشگیری از برخی آسیب‌ها است.

تامین 24 / در گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میخوانیم؛ باید به این نکته توجه داشت که با افزایش تعداد جوانان تحصیلکرده و افزایش مشارکت زنان، تقاضا برای ورود به بازارکار در حال افزایش بوده و نیز با بالا رفتن تمایل جوانان به ادامه تحصیل و کشش پایین جذب کارجویان از سوی بازارکار، سن بیکاران در حال بالا رفتن است.

بررسی طرح آمارگیری نیروی کار در سال 1397 نشان دهنده آن است که تعداد قابل توجهی از بیکاران مربوط به گروه سنی 30 سال و بیشتر است.

البته واضح است که تجمع بیکاران در گروه سنی 30 تا 40 ساله بیشتر از رده های سنی بالاتر بوده و این، گروهی است که انتظار میرود پس از 30 سالگی با اتمام دوران تحصیلات و خدمت وظیفه عمومی مشغول فعالیت باشند و به عنوان افراد مولد نقشی در ایجاد ارزش افزوده در کشور داشته باشد.

 

رده سنی 29-25 بیشترین نسبت جمعیت بیکار هستند

نتایج بررسی طرح آمارگیری نیروی کار در سال 1397 نشان میدهد که بیشترین نسبت جمعیت بیکار که طول مدت بیکاری آنها یکسال و بیشتر بوده است، مربوط به رده سنی 29-25 ساله تقریباً 35.9 درصد است. در همین راستا طی سالهای مذکور بیشترین نسبت جمعیت بیکار که طول مدت بیکاری آنها بین 7 تا 12 ماه بوده است، مربوط به جوانان 24-15 ساله با تقریباً 31.8 درصد و نیز سهم قابل توجهی از جمعیت بیکار که طول مدت بیکاری آنها کمتراز 6 ماه بوده است، مربوط به گروه سنی 30ساله و بیشتر با تقریباً 52 درصد می باشد .

 

تحصیل و توقع موقعیت شغلی بهتر، عاملی در بیکاری بلندمدت

به گزارش تامین24، در بخشی از این گزارش آمده است که شاخص بیکاری بلندمدت که بر مدت زمان بیکاری توجه ویژه دارد از تقسیم تعداد بیکاران در گروه سنی معین با طول مدت بیکاری یکسال و بیشتر بر جمعیت فعال همان گروه سنی محاسبه می شود.

در این راستا و بر اساس بررسی های آماری، بیشترین نرخ بیکاری بلندمدت در سال 1397 مربوط به گروه سنی 29-25 ساله با نرخ 11 درصد است که به نظر میرسد یکی از دلایل آن به اتمام رسیدن تحصیلات تکمیلی و توقع جهت کسب موقعیت شغلی بهتر باشد.

همچنین کمترین نرخ بیکاری بلندمدت در میان مردان و زنان در سال گذشته مربوط به رده سنی 30 ساله و بیشتر با نرخ 2.8 است.

به طور معمول همواره بخشی از بیکاران را بیکاران قبلاً شاغل تشکیل می‌دهند و بر این اساس طی دوره طرح آمارگیری نیروی کار در سال 1397 در حدود 23.6 درصد از بیکارانی که طی 5 سال گذشته شاغل بوده‌اند، بیکاری بلندمدت را تجربه کرده اند و این در حالی است که این نسبت برای بیکاران قبلا غیر شاغل 57.5 درصد است.

 

مدت انتظار زنان برای شغل بیشتر است

توزیع نسبی برآورد جمعیت بیکار 15 ساله و بیشتر حاکی از آن است که تقریباً 42 درصد از مردان و 56 درصد از زنان در گروه سنی 29-25 ساله به مدت یکسال و بیشتر در انتظار یافتن شغل بوده اند و همچنین تقریباً 29.4 درصد از مردان و 57.1 درصداز زنان در گروه سنی 30 ساله و بیشتر به مدت یکسال در انتظار یافتن شغل بوده اند که به نظر میرسد بالا بودن این میزان در زنان به دلیل حساسیت آنها برای یافتن نوع کار مورد علاقه و نیز عدم مسئولیت مستقیم آنان در تامین معاش است.

سهم بیکاران 15 تا 29 ساله از کل بیکاران کشور در سال 1397، تقریباً 52.9 درصد است.

سهم بیکاران با طول مدت بیکاری بلند مدت از کل بیکاران کشور در سال 1397، تقریباً 37.8 درصد است.


ارسال نظر

captcha