43 درصد تعاونی ها در کشور فعال هستند

خروجی بخشی از ویژه‌نامه هفته تعاون نشان میدهد که از مجموع شرکت‌های تعاونی ثبت شده در کشور تعداد 93 هزار و 306 تعاونی یعنی 43 درصد فعال هستند و در بین شرکت‌های تعاونی فعال به ترتیب 74.7 درصد در حال بهره‌برداری و 25.3 درصد در دست اجرا است.

تامین 24 / مرکز اطلاعات و آمار راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ویژه‌نامه هفته تعاون آورده است که بر اساس آمار اخذ شده از سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، تعداد شرکت‌های تعاونی تشکیل و ثبت شده تا نیمه مرداد سالجاری 217 هزار و 138 واحد است.

 

 

**کشاورزی، شکار و جنگلداری دارای بیشترین سهم تعاونی های فعال

در بخشی از این گزارش می‌خوانیم که در شرکت‌های تعاونی فعال، تعاونی‌های دارای فعالیت اقتصادی«کشاورزی و شکار و جنگلداری » با 25.5 درصد و « صنعت» با 22.5 درصد  بیشترین سهم را داشته اند.

 

**متوسط اشتغال ایجاد شده در تعاونی های فعال

به گزارش تامین24 در بخش دیگری از ویژه‌نامه هفته تعاون، متوسط تعداد اعضا و اشتغال ایجاد شده در شرکت‌های تعاونی فعال را به ترتیب حدود 618 و 19 اعلام کرده و متوسط سرمایه نیز 1719 میلیون ریال محاسبه شده است.

 

 

 

**اتحادیه فعالیت های خدمات عمومی و اجتماعی بیشترین سهم فعال را دارند

بر اساس گزارشات اخذ شده از سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون تا نیمه مرداد سالجاری یکهزار و 228 اتحادیه تعاونی در کشور ثبت شده که از این تعداد 601 اتحادیه 48.9 درصد فعال هستند و اتحادیه‌های با فعالیت «سایر فعالیت‌های خدمات عمومی و اجتماعی» با 75.4 درصد بیشترین سهم را در اتحادیه‌های فعال دارند.

 

 

** 43.8 درصد تعاونی‌های بانوان فعال هستند

در ادامه این گزارش آمده است که از تعداد 23هزار و 357 واحد تعاونی تشکیل شده بانوان تعداد 10هزار و 228 تعاونی یعنی 43.8 درصد فعال هستند و در تعاونی های فعال بانوان به ترتیب 65.6 درصد در حال بهره برداری و 34.4 ردصد دردست اجرا است.

همانطور که از جدول بالا قابل مشاهده است 44.5 درصد از تعاونی‌های فعال بانوان دارای فعالیت صنعت هستند و این در حالی است که در تمام تعاونی‌های فعال، سهم تعاونی‌های دارای فعالیت صنعت حدود 25.5 درصد و تعاونی‌های فعال بانوان در حوزه«کشاورزی و شکار و جنگلداری» با 2.درصد بیشترین سهم را نسبت به سایر فعالیت‌ها به خود اختصاص داده است.

در شرکت‌های تعاونی فعال بانوان، متوسط تعداد اعضا و اشتغال ایجاد شده حدود 12 نفر و متوسط سرمایه 445 میلیون ریال است.

 

 

 

 

**سهم اندک بانوان در مدیریت تعاونی‌ها

بر اساس اطلاعات مندرج در جدول زیر از بین 170 هزار و 750 مدیرعامل تعاونی های ثبت شده در سطح کشور، 90.8 درصد در اختیار مردان و 9.2 درصد در اختیار بانوان است.

سهم زنان در مدیرعاملی تعاونی های فعال با اندکی افزایش در مقایسه با مدیرعاملی تعاونی های ثبت شده به 11.7 درصد رسیده و سهم مردان 88.3 درصد است.

 

 

در مجموع با توجه به سهم 70 درصدی زنان در اعضای تعاونی‌ها در سطح کشور، این انتظار میرود که بانوان سهم بیشتری در مدیریت تعاونی‌ها داشته باشند و این در حالی است که در بین تعاونی‌های بانوان ثبت شده در کشور، سهم 31 درصدی مدیرعاملی آنها در اختیار زنان بوده و 41.3 درصد تعاونی‌های بانوان ثبت شده نیز توسط زنان مدیریت می شود.

 

 

 


ارسال نظر

captcha