کارفرمای نمونه:

بخشودگی جرایم قانون خوبی است و باید به‌درستی اجرا شود

سید مظفر عبدالله، از مدیران و صاحبان بنام صنایع مواد غذایی کشور، اجرای قانون بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان خوش حساب را از سوی سازمان تأمین اجتماعی اقدامی مثبت دانست و گفت: بخشودگی جرایم بیمه‌ای قانون خوبی است و باید به درستی اجرا شود.

تامین 24 / مدیر صنایع مواد غذایی کشور، اظهار داشت: در شرایط فعلی که صنایع کشور با مشکلات و محدودیت‌هایی مواجه است، باید حمایت‌های ویژه‌ای از تولید کنندگان صورت گیرد و قانون بخشودگی جرایم بیمه‌ای با اجرای صحیح می‌تواند باعث رفع برخی مشکلات باشد.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، عبدالله با بیان اینکه برخی کارفرمایان و مدیران واحدهای تولیدی در پرداخت به موقع حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی با مشکل مواجه هستند، گفت: انتظار داریم که کارگران و افراد شاغل در این کارگاه‌ها بتوانند از خدمات تأمین اجتماعی استفاده کنند و بدهی کارفرما منجر به بروز مشکل برای کارگران نشود.

 

این کارفرمای نمونه همچنین خواستار حمایت بیشتر سازمان تأمین اجتماعی از کارفرمایان خوش حساب شد و گفت: کارفرمایی که برای چندین سال حق بیمه را منظم به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده است اگر در مقطع خاصی با مشکل مواجه شد باید مورد حمایت قرار گیرد.

 

وی افزود: کارفرمایان خوش حساب که حق بیمه را به موقع پرداخت می‌کنند و هیچ‌گونه تأخیری ندارند نیز انتظار دارند که از سوی سازمان تأمین اجتماعی تشویق شوند.


ارسال نظر

captcha