یادداشتی از حاتم شاکرمی

نقش سازمان تامین‌اجتماعی در رفاه مشمولان قانون کار

تامین 24 /

هفته تامین‌اجتماعی را پشت سر گذاشته‌ایم و جا دارد به بهانه‌ این هفته مهم، برخی از خدمات سازمان تامین‌اجتماعی را مرور کنیم تا جایگاه ارزشمند این نهاد بزرگ بیمه‌ای را بیش از پیش دریابیم. در وهله نخست باید گفت که سازمان تامین‌اجتماعی از طریق الزام کارفرمایان به بیمه‌کردن کارگران به موجب ماده «148» قانون کار زمینه را برای تامین امنیت شغلی کارگران در دوره مرخصی استعلاجی به موجب ماده «74» قانون کار و نیز از طریق برقراری بیمه بیکاری به‌موجب مقررات مصوب 26/6/1369، در شرایط بیکاری غیرارادی کارگر یا تغییر ساختار اقتصادی بنگاه‌ها و حوادث غیرمترقبه تضمین می‌کند. همچنین، طبق ماده «11» این قانون، وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین‌اجتماعی مجری قانون بیمه بیکاری هستند.

بیمه‌کردن کارگر توسط کارفرما براساس قوانین کار و تامین‌اجتماعی، موجبات تامین امنیت روانی و آرامش کارگر را فراهم می‌کند و به تبع آن، در بهره‌وری نیروی کار و پیشگیری از حوادث ناشی از کار  نیز می‌تواند موثر باشد، بنابراین با بیمه‌شدن کارگر مطابق قانون تامین‌اجتماعی، سازمان مذکور نقش موثری در ایمنی شغلی داشته به‌طوری که این سازمان با تغییر رویکرد، از  غرامت‌محوری به سمت پیشگیری‌محوری می‌رود، درواقع بازگشت سرمایه پنج‌برابری در بحث سرمایه‌گذاری ایمنی را به نفع سازمان محقق می‌کند. در این راستا، تفاهم‌نامه‌ای هم در حوزه آموزش ایمنی کار به کارگران، میان ادارات کل تخصصی معاونت روابط کار شامل بازرسی کار و مرکز تحقیقات و آن سازمان منعقد شده که در تحقق ارتقای ایمنی شغلی موثر خواهد بود.

در خصوص امنیت شغلی کارگران نیز باید اذعان داشت که سازمان تامین‌اجتماعی از طریق تعامل با سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور به منظور ارتقای سطح مهارت‌آموزی کارگران و تقسیط، همچنین مهلت‌دادن یا بخشودگی جرائم تاخیر پرداخت حق‌بیمه کارگران، می‌تواند به امنیت شغلی کارگران و پایداری مشاغل کمک کند. از جمله نقش‌های دیگر سازمان تامین‌اجتماعی در تامین رفاه و امنیت شغلی کارگران عبارت است از: حمایت در برابر حوادث ناشی از کار، بیماری‌ها و ایام بارداری، مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان، غرامت‌های دستمزد، ایام بیماری و ایام بارداری، پرداخت هزینه وسایل کمک‌پزشکی، کمک‌هزینه کفن‌ودفن، اجرای برنامه‌های رفاهی تحت‌عنوان کمک مالی به تشکل‌های کارگری که همه این موارد موجب انتفاع غیرمستقیم کارگران و کارفرمایان می‌شود.

 

حاتم شاکرمی؛ معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

منبع: آتیه نو

 


ارسال نظر

captcha