یادداشتی از سیروس نصیری

بازتوزیع عادلانه درآمدها با تقویت تأمین اجتماعی

تامین 24 /

 

نگرش و رویکرد نظام جمهوری اسلامی ایران به موضوع تأمین اجتماعی که برگرفته از نوع نگاه دین مبین اسلام به این مقوله است، در اصل بیست ‌و نهم قانون اساسی، تعریف و تبیین شده که در این اصل آمده است:

«برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی.

دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تأمین کند.»

در این راستا بیمه‌های اجتماعی با مبانی فقهی تطبیق یافته و با اتکاء به جایگاه قانونی و پشتوانه علمی مستحکم آن، به عنوان بهترین راهکار برای باز توزیع عادلانه درآمدها و کاهش فقر و ایجاد امنیت روانی و اجتماعی در جوامع شناخته شده است.

در سال‌های اخیر، به منظور تبیین و ارائه ی تعهدات و خدمات به آسیب پذیرترین اقشار جامعه و گسترش دامنه پوشش و جامعیت خدمات آن، تلاش‌های چشمگیری از سوی مدیران جهت نیل به سازمانی هوشمند با اجرای اقدامات گسترده غیرحضوری و راه اندازی نهضت آی تی با جامع ترین سامانه پاسخگوئی صورت گرفته است.

ابلاغ الکترونیکی، امکان ارائه لیست و حق بیمه اینترنتی، دریافت فیش و حکم حقوقی بصورت اینترنتی، بازرسی الکترونیکی، راه اندازی نسخ الکترونیکی به جایگزینی دفترچه های درمانی، اسکن متمرکز پرونده های فیزیکی در مسیر بسترسازی پرونده الکترونیکی و... با اهداف مورد نظر سازمان عملیاتی شده که انتظار می رود تا پایان سال جاری اطلاعات بیمه ای بصورت فیزیکی تبادل نشود و امید است سازمان تأمین اجتماعی با انجام بهینه طرح غیرحضوری با هدف کاهش هزینه ها و نظارت بیشتر بر واحدهای اجرائی در افق برنامه 1404 به سازمانی پایدار، پویا، چابک و سرآمد در پاسخگوئی با فرآیندهای هوشمند ارائه خدمات کیفی و بهنگام به ذینفعان خود دست یابد.

امید است با اجرای مطلوب و دقیق اقدامات مذکور همگام با نظارت دقیق به امور محوله، اجرای قاعده عدالت در زمینه ارائه تعهدات و خدمات گسترده آن با در نظر گرفتن ایجاد  "اعتماد ملی" بین مخاطبین 42 میلیون نفری آن در سطح کشور گام های مؤثری در جهت بهبود کیفیت و جامعیت خدمات نظام تأمین اجتماعی کشور برداشته شود و بخش دیگری از اهداف عدالت‌خواهانه نظام اسلامی تحقق یابد.

 

سیروس نصیری

مدیر کل تأمین اجتماعی استان قزوین

 


ارسال نظر

captcha