یادداشتی از مجید درویشی

توسعه خدمات غیرحضوری زمینه‌ساز رضایتمندی مخاطبان

ایجاد بسترهای لازم در ارائه خدمات می تواند رضایت خاطر بیمه شدگان، کارفرمایان و مخاطبان سازمان را فراهم سازد، به همین خاطر سعی سازمان تأمین اجتماعی همواره بر این بوده که تسهیلات لازم را در این زمینه فراهم سازد.

مجید درویشی

مدیرکل تأمین اجتماعی استان خراسان جنوبی

تامین 24 /  توسعه سیستم‌های غیرحضوری با استفاده از فن آوری اطلاعات، امکانات و خدمات نوین یکی از اهداف کلان سازمان در جهت روان سازی و تسهیل  در امور پاسخگویی سریع به اقشار تحت پوشش بالاخص کارفرمایان محترم است. با توجه به اهمیت این موضوع ساز و کار جدید سازمان گسترش خدمات غیر حضوری است و از همه مهمتر میز خدمت غیرحضوری.

سازمان تأمین اجتماعی اطمینان دارد با استقبال بیمه شدگان و کارفرمایان از این طرح گامهای موثری در اجرای سیاستهای دولت، کاهش مخاطرات ناشی از تردد و کمک به محیط زیست برداشته و موجبات تعامل و رضایتمندی بیشتر را فراهم نماید.

ما معتقدیم به جای ذینفعان و مراجعه کنندگان، داده‌ها باید در رفت وآمد باشند و این شعار راهبردی و استراتژیک، سرلوحه برنامه ریزی در سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته و معنای آن این است به جای آنکه افراد و ذینفعان بین واحدها و ادارات  تأمین اجتماعی در رفت وآمد باشند باید شرایطی فراهم شود که داده ها و اطلاعات بین واحدها  تبادل شود و موارد مراجعه حضوری افراد به واحدها به حداقل ممکن کاهش یابد .

سازمان تأمین اجتماعی در دوره جدید مدیریت با همت بالایی بحث خدمات الکترونیک و فناوری های نوین را دردستور کار خود قرار داده و به سمت الکترونیکی شدن پیش رفته است. طبیعتاً این امر موجب می شود تا از مراجعات مکرر بیمه‌شدگان و کارفرمایان به ادارات کاسته شود و این مسئله رضایتمندی خوبی را برای آنها فراهم آورد.

در سالی که توسط رهبر عزیز و فرزانه انقلاب به عنوان سال رونق تولید نامگذاری شده است بی شک کارکنان و مدیران سازمان تأمین اجتماعی با همتی دوچندان و تلاشی متعهدانه، و با حمایت از کارفرمایان جهت رونق تولید حماسه ای ماندگار را در آرامش جامعه رقم خواهند زد.


ارسال نظر

captcha