یادداشتی از غلامرضا طالبا

آثار مطالبات انباشته تامین‌اجتماعی بر زندگی کارگران

در حال حاضر بزرگ‌ترین چالش پیش‌روی جامعه کارگری به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود. یکی از این چالش‌ها، بحران صندوق‌های بازنشستگی است که اگر منابع و مصارف این صندوق‌ها به توازن مطلوبی نرسند، در آینده‌ای نزدیک یک چالش بزرگ اجتماعی خواهیم داشت.

غلامرضا طالبا

دبیر اجرایی خانه کارگر استان گلستان و عضو هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان استان

تامین 24 / دومین دغدغه، مشکلات تامین معیشت کارگران است. تامین معیشت و دسترسی به خدمات درمانی، مسائلی هستند که جامعه کارگری ما به‌شدت با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. با توجه به نرخ تورمی که امروزه وجود دارد، افزایش دستمزد با سبد خانوار کارگران هم‌خوانی ندارد.حتی درشرایطی که امسال تا36درصدبرحداقل دستمزد افزوده شد. این مسائل باعث می‌شود مشکلات مضاعفی بر زندگی کارگران و بازنشستگان تحمیل شود.مسئله دیگری که جامعه کارگری از آن رنج می‌برد، درمان است. از آنجایی که بدهی انباشت‌شده دولت‌های گذشته به سازمان تامین‌اجتماعی به رقم حدود 200هزار میلیارد تومان رسیده است صندوق تامین‌اجتماعی نمی‌تواند بدون مشکل مالی، خدمات درمانی مطلوبی به همه بیمه‌شده‌ها ارائه دهد.

این مسائل، مشکلات عدیده‌ای برای این قشر از جامعه به‌وجود آورده است. بدهی تامین‌اجتماعی به داروخانه‌ها و بیمارستان‌های تحت‌پوشش وزارت بهداشت و درمان نیز از دیگر مشکلات مالی تامین‌اجتماعی است که بیمه‌شده‌ها را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

با توجه به اینکه یک کارگر در حین اشتغال، 30سال حق‌بیمه پرداخت می‌کند و زمان بازنشستگی هم تحت‌عنوان دو درصد ماده 89، حق‌بیمه پرداخت می‌کند، اما باز هم تکافوی پوشش درمانی او‌ را نمی‌دهد و مجبور است حق‌بیمه تکمیلی پرداخت کند. بنابراین می‌بینیم مشکلاتی در خدمت‌دهی این صندوق به بیمه‌شدگان وجود دارد، این مسئله یکی از چالش‌هایی است که دامنگیر زندگی کارگران شده است.

از سوی دیگر، سازمان تامین‌اجتماعی با کسری منابع مواجه است. زمانی در این سازمان 22نفر حق‌بیمه پرداخت می‌کردند و فقط یک نفر مستمری دریافت می‌کرده، اما در حال حاضر حدود 5 نفر حق‌بیمه پرداخت و یک نفر برداشت می‌کند. این مسئله یعنی سازمان به سمتی می‌رود که منابع و مصارف با یکدیگر هم‌خوانی ندارند.

در سال97، بودجه سازمان تامین‌اجتماعی حدود 98هزار میلیارد تومان بوده که از این مبلغ، 20هزار میلیارد تومان هزینه بخش درمان و حدود 70 هزار میلیارد تومان هم حقوق بازنشسته‌هابوده است. در واقع، ما حدود سه میلیون بازنشسته داریم که این بازنشستگان ماهانه حدود شش هزار میلیارد تومان دریافتی از تامین‌اجتماعی دارند که این رقم در سال به 72هزار میلیارد تومان می‌رسد، یعنی بخش عمده‌ای از درآمد سازمان تامین‌اجتماعی، صرف بازنشسته‌ها می‌شود.

اگر مستمری‌های بازنشستگان تامین‌اجتماعی، یک ماه پرداخت نشود و مثل صندوق فولاد، بازنشستگان برای پیگیری وضعیت خود به کف خیابان بیایند، دیگر جمعیت معترض، 400هزار نفر نیستند، بلکه رقم قابل‌توجه سه میلیون نفری را شامل می‌شود.

در این صورت بحران اجتماعی سنگینی دامنگیر کشور خواهد شد. بنابراین نیاز است برای جلوگیری از چنین بحرانی، دولت به تعهدات مالی‌اش عمل کند و فکری به حال تعادل در منابع و مصارف سازمان تامین‌اجتماعی شود تا بیمه‌شده‌ها و بازنشستگان تامین‌اجتماعی درگیر بحران‌های مالی این سازمان نشوند.

 

منبع: هفته‌نامه آتیه‌نو، شماره 198


ارسال نظر

captcha