گاردین؛

طرح گفت‌وگوی ملی در فرانسه به تمسخر گرفته می‌شود

طرح گفت‌وگوی ملی در فرانسه این روزها توسط معترضان به «تمسخر» گرفته می‌شود؛ چراکه هیچ افقی برای کنار گذاشتن سیاست‌های نولیبرالی و بازگشت به عقلانیت در دولت «امانوئل ماکرون» دیده نمی‌شود.

تامین 24 / طرح گفت‌وگوی ملی در فرانسه این روزها توسط معترضان به «تمسخر» گرفته می‌شود؛ چراکه هیچ افقی برای کنار گذاشتن سیاست‌های نولیبرالی و بازگشت به عقلانیت در دولت «امانوئل ماکرون» دیده نمی‌شود.

 

به گزارش ایلنا به نقل از وبسایت روزنامه گاردین، گاردین این تحلیل را ارائه می‌دهد که اقتصادِ فرانسه در سه دهه اخیر «رشدِ عظیمی» را تجربه کرده است اما متناسب با آن وضعیت معیشتی کارگران، بازنشستگان، کارمندان و در کل حقوق بگیران، آنچنان بهبودی نیافته است.

 

در کنار سطح پایین دستمزدها، از میان رفتن امنیت شغلی، کمرنگ شدن حمایت‌های اجتماعی، رشد تعداد فقرا اتفاق افتاده است؛ به نحوی که فرانسه جزو یکی از کشورهای اتحادیه اروپاست که بیشتر تعداد فقرا را دارد.

 

آسیب‌های اجتماعی علی‌رغم برنامه‌های بلندمدت حمایتی، مانند حمایت از زنان و کودکان بی‌سرپرست در این کشور رشد کرده است.

 

با همه اینها دولت به جنبش جلیقه زردها که در پی عدالت اجتماعی و کنار گذاشتن مناسبات اقتصاد بازار آزاد است، اهمیتی نمی‌دهد و زمینه برخورد خشونت آمیز با آنها را توسط پلیس فراهم کرده است.


ارسال نظر

captcha