پاک‌سرشت:

حال آموزشگاه‌های آزاد مهارت آموزی خوب نیست

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: وضعیت آموزشگاه‌های آزاد کشور در زمینه مهارت آموزی چندان مناسب نیست؛ زیرا در شرایط فعلی اقتصادی تقاضا برای آن‌ها کاهش قابل توجهی پیدا کرده است.

تامین 24 / سلیمان پاک سرشت افزود: همواره در بحران‌های اقتصادی تقاضا برای آموزش فنی و حرفه‌ای کاهش پیدا می‌کند.

 

به گزارش ایرنا، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشورادامه داد: یکی دیگر از مشخصات دوران بحران اقتصادی این است که با پدیده افزایش تقاضا برای مشاغل خرد و خانگی روبرو می‌شویم اما در این مشاغل نیز باید حمایت‌های مالی کافی از افراد انجام شود.

 

وی بر ضرورت ایجاد پیوند میان بخش دولتی، آموزشگاه‌های آزاد مهارت آموزی و بخش خصوصی تاکید کرد.

 

پاک‌سرشت افزود: واگذاری ساختمان‌ها و اماکن در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بخش خصوصی برای مدت معین (استیجاری) با هدف مهارت آموزی به متقاضیان می‌تواند به تقویت روابط میان دولت، بخش خصوصی و آموزشگاه‌های آزاد منجر شود.

 

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور افزود: سال گذشته 57 پروژه و امسال 77 پروژه در این زمینه برای واگذاری به بخش خصوصی شناسایی و برای 44 فقره از این پروژه‌ها مجوز صادر شده است.

 

وی ادامه داد: طبق مفاد 27 و 5 قانون الحاق، ماده 27 ضوابط اجرایی و ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌توان ساختمان‌ها و امکان بدون استفاده را با هدف کسب درآمد، استفاده از منابع حاصل از واگذاری برای یکسان سازی حقوق بازنشستگان و کاهش هزینه‌ها به بخش خصوصی واگذار کرد.

 

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره واگذاری طرح‌های فنی- مهارتی به بخش خصوصی تصریح کرد: با واگذاری مدت‌دار اماکن بدون استفاده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بخش خصوصی می‌توان به توسعه مهارت آموزی در استان‌ها دست یافت.


ارسال نظر

captcha