«کارگران بی‌طبقه- توان چانه‌زنی کارگران در ایران پس از انقلاب» به بازار آمد

کتاب «کارگران بی‌طبقه- توان چانه زنی کارگران در ایران پس از انقلاب» توسط نشر آگاه راهی بازار کتاب شد.

تامین 24 / کتاب کارگران بی‌طبقه- توان چانه زنی کارگران در ایران پس از انقلاب که توسط «علیرضا خیراللهی» به نگارش درآمده است، توسط نشر آگاه با قیمت ۳۰ هزار تومان راهی بازار کتاب شد.

 

به گزارش ایلنا، خیراللهی در شرح کتاب نوشته است: این کتاب از رساله دکترای من با عنوان «تحول چانه‌زنی کارگران در ایران پس از انقلاب استخراج شده است.»

 

نویسنده در شرح بی‌طبقه نامیدن کارگران در عنوان کتاب، یادآور شده است: «بی‌طبقه وصف شدن کارگران ایرانی در نام‌گذاری کتاب تنها معطوف به وجه سیاسی مفهوم طبقه است و نه وجه ساختاری و اقتصادی آن.»

 

خیراللهی سپس آورده است: در این کتاب نظریه مصالحه و منازعه طبقاتی اریک الین رایت و برداشت بورلی سیلور از آن صرفا به عنوان چارچوبی انسجام‌بخش برای بیان مطلب در نظر گرفته شده است و نه چیزی بیشتر.

 

 

 


ارسال نظر

captcha