رفاه و تامین اجتماعی
اهرم‌های نظارت بر فرار بیمه‌ای را تقویت کنیم
یک کارشناس تأمین اجتماعی گفت: کارگران حداقل به صورت محرمانه فرارهای بیمه‌ای را به تأمین اجتماعی اطلاع بدهند. در برخی موارد کارفرما کارگر را بیمه نمی‌کند وقتی هم که بازرس سازمان به کارگاه می‌روند، کارگر را مخفی می‌کنند.
آرشیو
سلامت
منع تبلیغ کالاهای آسیب‌رسان به سلامت ضمانت اجرایی دارد
معاون بهداشت وزیر بهداشت گفت: فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت برای منع تبلیغات در شورای عالی امنیت غذایی به ریاست رئیس جمهوری و چند وزارتخانه عضو این شورا، مصوب شده است و همین مصوبه ضمانت اجرایی برای این موضوع محسوب می شود.
آرشیو
سرمایه گذاری و اشتغال
وام اشتغال صرف خرید ATM نشود!
معاون اشتغال وزیر کار از پرداخت ۷۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی خبر داد و میزان اشتغال ایجاد شده در این طرح طی سال ۹۷ را ۱۱۴ هزار شغل اعلام کرد.
آرشیو
جهان رفاه
سه مقصر فروپاشی اقتصاد ونزوئلا
اقتصاددانان معتقدند ونزوئلا میزبان بزرگ‌ترین فروپاشی اقتصادی آن هم در یک وضعیت غیرجنگی در ۴۵ سال اخیر است. این در حالی است که چنین ناپایداری را در گذشته صرفا کشورهای گرفتار جنگ تجربه کرده‌اند. به باور اقتصاددانان مسوولیت این وضع بیش از آنکه مرتبط با مساله تحریم‌ها باشد، متوجه ضعف حکمرانی، فساد و سیاست‌گذاری‌های نامناسب است.
آرشیو
آرشیو
سال ۱۹۸۲ بود و «تدا اسکاچپول» استاد جامعه‌شناسی سیاسی هاروارد، در فرصت مطالعاتی تابستانی. آن وقت داشت کتاب« ایساک ماکس رابینو» با نام «بیمه اجتماعی، با ارجاع به مورد خاص وضعیت آمریکا» را می‌خواند. کتاب را به خاطر تحقیقی که درباره دولت رفاه مدرن در آمریکا انجام می‌داد، می‌خواند.
نشریات حوزه رفاه و تامین اجتماعی
قلمرو رفاه 2
آتیه نو 2