رفاه و تامین اجتماعی
استقبال از ورود دولت و مجلس به مساله تامین اجتماعی
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار با استقبال از ورود مجلس و دولت به میدان تلاش برای رفع چالش های سازمان تامین اجتماعی، ابراز امیدواری کرد این تلاش ها به نتیجه و تامین اجتماعی به پایداری برسد.
آرشیو
سرمایه گذاری و اشتغال
ورشکستگی در سازمان تامین اجتماعی معنایی ندارد
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: این سازمان چون بین النسلی است و نظام اسلامی متعهد به انجام تعهدات خود است، پس ورشکستگی در سازمان تامین اجتماعی معنایی ندارد.
آرشیو
جهان رفاه
بیشترین جمعیت سالمند شرق آسیا در چین و تایلند
کشور تایلند به همراه کشور چین، بیشترین سهم سالمندان درکشورهای درحال توسعه در منطقه شرق آسیا و اقیانوسیه را دارند و انتظار می رود که تا سال ۲۰۴۰، بالاترین میزان سالمندان را داشته باشد.
آرشیو
شاید درخصوص اینکه سازمانهای بیمه‎گر اجتماعی یک "سازمان اقتصادی" هستند یا یک "سازمان اجتماعی" محسوب می‎شوند و یا اینکه سازمانهای موصوف یک "سازمان اجتماعی – اقتصادی" هستند یا یک سازمان "اقتصادی – اجتماعی" مباحثی وجود داشته باشد ولی درخصوص اینکه سازمانهای بیمه‎گر اجتماعی یک"سازمان سیاسی" نیستند اتفاق نظر وجود دارد .
فرشاد مومنی، استاد اقتصاد و نظریه‌پردازی است که طی سال‌های اخیر بیشترین مقالات، مصاحبه‌ها، سخنرانی‌ها و مباحث آکادمیک خود را به موضوع رصد مفاسد اقتصادی و روش‌های علمی فسادزدایی از ساختارها و مناسبات حاکم بر اقتصاد کشور متمرکز ساخته است.
خیریه