رفاه و تامین اجتماعی
ایجاد وحدت رویه و تسریع در پاسخگویی به گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور
سازمان تأمین‌اجتماعی با ابلاغ دستور اداری به واحدهای اجرایی این سازمان در سراسر کشور، ایجاد وحدت رویه و تسریع در پاسخگویی به گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور را مشخص کرد.
آرشیو
جهان رفاه
یونیسف : مرگ بر اثر گرسنگی در کمین کودکان افغانستان
یونیسف، نهاد حمایت از کودکان سازمان ملل می‌گوید ۶۰۰ هزار کودک زیر پنج سال در افغانستان به خاطر سوءتغذیه مزمن در شرایط مرگبار قرار دارند.
آرشیو
آرشیو
سال ۱۹۸۲ بود و «تدا اسکاچپول» استاد جامعه‌شناسی سیاسی هاروارد، در فرصت مطالعاتی تابستانی. آن وقت داشت کتاب« ایساک ماکس رابینو» با نام «بیمه اجتماعی، با ارجاع به مورد خاص وضعیت آمریکا» را می‌خواند. کتاب را به خاطر تحقیقی که درباره دولت رفاه مدرن در آمریکا انجام می‌داد، می‌خواند.
نشریات حوزه رفاه و تامین اجتماعی
قلمرو رفاه 2
آتیه نو 2